Alle bør lære koding

Først da forstår du hvordan IKT fungerer, mener Per Buer.

Alle bør lære koding
Bør barn lære programmering i skolen. Per Buer mener dette er vesentlig for at de skal kunne forstå IKT. Bilde: PantherMedia/Pavel Losevsky

KOMMENTAR: I sitt innlegg stiller Roland Berg Lie spørsmål ved viktigheten av programmering. Det blir trukket frem at programmering er trivielt og at det utdannes hundretusener av utviklere i India hvert år.

Jeg er dypt uenig. Programmering er hjørnesteinen i IKT. Alt en datamaskin eller et nettverk gjør, gjøres som følge av at det er blitt programmert til å gjøre det. Forstår du programmering, forstår du hvordan IKT fungerer. Det å forstå hvordan IKT fungerer, er helt essensielt for innovasjon, fornuftig bruk av IKT i offentlig sektor, for all bruk av IKT.

Hvorfor lærer vi barna våre fysikk, historie og matematikk? For at de skal forstå hvordan verden omkring oss fungerer. Dette er viktig for at de ikke bare skal vandre gjennom livet mens de stirrer blåøyd på verden og undres over hvordan det henger sammen. De skal se verden, forstå den, kunne arbeide med den og kanskje finne områder hvor de kan gjøre den bedre. Dette er viktig for at vi skal kunne behandle verdenen som omgir oss rasjonelt.

Per Buer er administrerende direktør (CEO) i Varnish Software.
Per Buer er administrerende direktør (CEO) i Varnish Software. Bilde: Kristian Lyngstøl (CC-BY-3.0)

Hvis du tror at datamaskinen har en hjerne som et slags husdyr, med varierende humør og til tider sviktende hukommelse, så vil du ikke kunne bruke den fullt ut som det verktøyet den er. I stedet vil du behandle den med en usikkerhet og en mistillit som begrenser hva du får til med den.

For meg vil innlemming av programmering være en naturlig oppdatering av læreplanen. IKT er blitt en stor del av verden, og læreplanen må reflektere dette.

Videre tror jeg grunnleggende programmeringskunnskaper er helt essensielle for innovasjon innen IKT. Et menneske som kan programmere er på egen hånd i stand til evaluere egne innfall og ideer. Et team som skal innovere, itererer langt langsommere fordi de ville ideene til programmeringsukyndige må kommuniseres og så evalueres. Har du en kreativ person som vet hva programmering er, så er vedkommende i stand til å iterere på egen hånd.

Jeg tror ikke alle barna våre skal bli programmere. Bare et fåtall av dem kommer til å være programmere. Men jeg tror alle burde vite hva programmering er og ha et begrepsapparat for å beskrive det. Dette er helt analogt med matematikkens posisjon i dag. Bare et lite fåtall av oss er matematikere, men alle må lære matte. Og vi er vel enige om at det har fungert bra slik.

    Les også:

Les mer om: