«Alle» er skuffet over «urettferdig» vedtak

Teletilsynets prisregulering får store økonomiske konsekvenser for teleoperatørene, og «alle» klager.

«Alle» er skuffet over «urettferdig» vedtak

Teletilsynets prisregulering får store økonomiske konsekvenser for teleoperatørene, og «alle» klager.

Det norske telemarkedet består av mange aktører med forskjellig grad av markedsmakt.

Telenor og Netcom har sine egne landsdekkende mobilnett, mens utfordrere som Tele2 og MTU bygger ut egne nett for deler av landet. Resten av kapasiteten leier de av andre. Andre operatører har ikke eget nett i det hele tatt, og de leier all sin kapasitet.

Termineringsavgift

Uavhengig om aktørene har et eget nett eller bare leier, så må de betale hvis en av deres kunder ringer til en abonnent i nettet til en av konkurrentene. Denne avgiften kalles termineringsavgift, og den betales per minutt.

En slik avgift favoriserer aktørene med størst kundebase, fordi de slipper å betale hvis kundene bare ringer innenfor operatørens eget nett. Dessuten blir det flere inntektsbringende innkommende samtaler for en stor aktør, enn for en liten operatør fordi de har flere kunder. Tilsvarende blir det også mindre utgifter.

For å bøte på dette, og for å sikre rettferdig konkurranse, har Post- og teletilsynet operert med differensierte termineringsavgifter.

Telenor er størst, og tidligere har de derfor blitt pålagt en lavere makspris på sine termineringspriser enn konkurrenten Netcom.

Millionkonflikt

I august i fjor, vedtok imidlertid Teletilsynet en gradvis reduksjon i termineringsprisene for Telenor og Netcom som vil ende opp med like termineringspriser på 45 øre per minutt fra 1. januar 2010.

Det reagerte Netcom kraftig på. De hevdet at de ville tape gigantbeløp på vedtaket.

- Det er en ren overførsel til Telenor, de får 600 millioner. Det ender helt konkret opp hos Telenor, sa August Baumann, administrerende direktør i Netcom, til digi.no i august i fjor.

Telenor på sin side reagerte kraftig på denne fremstillingen.

- Vi kjenner oss ikke igjen i tallene som Netcom opererer med. Det det er snakk om, er at vi slutter å subsidere Netcom, sa Morten Karlsby Sørby, administrerende direktør i Telenor Norden til digi.no i fjor.

    Les også:

Nytt vedtak

Nå har Post- og teletilsynet gjort en ny analyse av det norske telemarkedet, og på bakgrunn av den har de vedtatt å også regulere maksprisene for termineringsavgifter hos tre andre teleoperatører.

Network Norway, Tele2 og Ventelo vil bli pålagt å redusere sine termineringspriser til maks 75 øre per minutt fra og med 1. juli 2010.

Det er en nedtur for teleutfordrerne. De bruker mye penger på å bygge opp sine nett, og hadde regnet med å tjene inn deler av investeringen gjennom differansen mellom inngående og utgående termineringsavgift. Når forskjellen blir mindre, vil de tjene mindre på den.

Telenor er også skuffet, men de mener at PT ikke går langt nok.

- Vi er både overasket og skuffet over at PT opprettholder denne kraftige asymetriske reguleringen, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor i Norge, til Finansavisen.

Netcoms frustrasjon er litt mer sammensatt. De vil fortsatt ha differensiert termineringsavgift i forhold til Telenor, men er skuffet over hvor stor forskjell det blir mellom de og de nye teleutbyggerne.

- Dette er ikke godt nok. Differansen mellom Netcom og Telenor var aldri så stor som den er mellom oss og Network Norway, sier Øyvind Vederhus, kommunikasjonsdirektør i Netcom, til Finansavisen.

Indirekte påvirkning

For sluttbrukere vil ikke Teletilsynets pålegg om lavere termineringsavgift bety så mye på kort sikt. Teleoperatørene opererer med forskjellige prismodeller til sine kunder, og disse er bare til en viss grad tilpasset termineringsavgiftene.

De fleste operatørene opererer med lavere ringepris enn termineringsavgiften, og det klarer de fordi mange av samtalene går mellom egne kunder. De som ringer på tvers av operatørnett subsideres således av de som ringer til kunde av samme operatør.

På litt lengre sikt vil trolig Teletilsynets vedtak være en viktig bidragsyter til å presse prisene ned, ettersom faktureringsbeløpene mellom operatørene reduseres.

Spørsmålet er om Teletilsynet har klart å balansere de forskjellige hensynene de må ta. Uenigheten blant de berørte teleoperatørtene kan kanskje tyde på at de har klart det.

Her kan Teletilsynets vedtak leses i sin helhet (PDF), og her er markedsanalysen som ligger til grunn for vedtaket (PDF).

    Les også:

Til toppen