Alle faller - unntatt Dell

Tall fra Dataquest og IDC viser at PC-markedet krympet med rundt 12 prosent i tredje kvartal. Bare Dell går mot strømmen, og øker med rundt 10 prosent.

Forskjellig metodikk gjør at tallene fra International Data Corp og Gartner Dataquest ikke er helt identiske, men samsvaret er langt bedre enn for eksempel norske meningsmålinger. Tendensen i tredje kvartal i forhold til samme kvartal i fjor er helt klar: PC-leverandørene opplever et sterkt krympende marked, og Dell er den eneste av de store som bryter trenden. Spesielt ille går det med fusjonskandidatene Compaq og Hewlett-Packard.

Gartner Dataquest gir denne tabellen for PC-salget verden over i tredje kvartal:

Leverandør Leveranser (millioner PC-er) Markedsandel Endring fra 3. kvartal 2000
Dell 4,23 13,8 % 10,8 %
Compaq 3,18 10,4 % -31,1 %
IBM 2,00 6,6 % -17,2 %
HP 1,95 6,4 % -24,6 %
NEC 1,05 3,4 % -27,5 %
Andre 18,17 59,4 % -7,8 %
SUM 30,58 -11,6 %

IDC gir en noe mindre framgang for Dell (9,3 prosent fram i antall leveranser), og en noe større tilbakegang for de andre. IDC mener at verdensmarkedet har krympet med hele 13,7 prosent. På IDCs liste har Fujitsu Siemens erobret femteplassen fra NEC, ved å begrense salgssvikten til 16,2 prosent.

Det amerikanske markedet drar verden nedover. Der selges det 18,7 prosent færre PC-er enn i fjor, ifølge Gartner Dataquest. Ifølge IDC er nedgangen 21 prosent, og mens Dell går 5,9 prosent fram, faller Compaq med 51 prosent. IDC peker på Dell har en amerikansk markedsandel på 26,4 prosent, mer enn det dobbelte av Compaq på andreplass.

Forklaringene på fallet trekker inn flere faktorer. I USA mener man at både hjemmemarkedet og det profesjonelle markedet er mettet, og at den økonomiske nedgangen får metningen til å trekke ut i tid. HP/Compaq er spesielt avhengige av det amerikanske hjemmemarkedet, og deres fall ble skjerpet av kjedenes negative reaksjoner på den foreslåtte fusjonen.

IDC forklarer Dells framgang med aggressiv prising og evnen til å reagere raskt på skiftende forhold i markedet.

IDC ser ingen utsikter til bedring i 2002. I 2003 venter de vekst under ti prosent. Veksten kan øke til over ti prosent i 2004, men i 2005 vil den falle under ti prosent igjen. De siste årene har PC-salget gjerne økt med 15 prosent hvert år.

Til toppen