Alle får fortsatt telefonkatalogen på papir

Selv om veldig mange foretrekker å slå opp på nettet, vil det sendes ut 6,8 millioner kataloger.

Alle får fortsatt telefonkatalogen på papir

Selv om veldig mange foretrekker å slå opp på nettet, vil det sendes ut 6,8 millioner kataloger.

Telefonkatalogen vil fortsatt bli sendt til alle som ikke har reservert seg. Men departementet vurderer en speilvending slik at bare de som ønsker det skal motta katalogen.

Det opplyste samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i Stortinget onsdag.

Hun svarte på et spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) som påpekte at Telenor årlig sender ut 6,8 millioner telefonkataloger mens bare en av fire bruker katalogen når de skal finne et telefonnummer. Masseutsendingen av telefonkataloger er sterkt kritisert fra miljøvernhold fordi en stor del av katalogene havner i søppelkassen.

Samferdselsministeren sa at Telenor og Eniro som sender ut katalogen har gjort mye for å gjøre det lettere å reservere seg. Fra 2007 til 2008 er antallet utsendte telefonkataloger redusert med 541.000 kataloger, og papirforbruket er sterkt redusert, opplyste hun.

Navarsete lovet at departementet vil følge nøye med på hvordan reservasjonsordningen fungerer og fortsatt vurdere en speilvending av dagens ordning.

- Men hvis vi speilvender prinsippet, må vi sørge for at de som vil ha katalogen fortsatt får den uten heft og plunder, sa Navarsete, som var opptatt av at det særlig er mange eldre som ønsker den trykte katalogen. (©NTB)

Til toppen