«Alle» fattige land skal få satellitt-bredbånd

Google er med i nytt globalt satelittbasert datastamnett med fiberytelse.

Google tror satellittene til O3b Neteworks vil redusere prisen på bredbånd i fattige land med 95 prosent.
Google tror satellittene til O3b Neteworks vil redusere prisen på bredbånd i fattige land med 95 prosent.

Google er med i nytt globalt satelittbasert datastamnett med fiberytelse.

Et hittil ukjent selskap som ble opprettet i 2007, O3b Networks, har stått fram denne uken med en ny løsning for å bringe bredbånd til opptil tre milliarder mennesker i fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Dette målet forklarer selskapets navn: O3b er en forkortelse for «other three billion». I dag har 1,5 milliarder mennesker tilgang til Internett.

O3b har solid finansiell støtte: Selskapets tre hovedinvestorer er nettgiganten Google, bredbåndselskapet Liberty Global, og den internasjonale storbanken HSBC. Selskapet har hovedkvarter på kanaløya Jersey, og et drifts- og utviklingssenter i den amerikanske delstaten Colorado.

Selskapet bygger det de kaller «et nytt globalt datastamnett med rekkevidden til satellitt og ytelsen til fiber.» Dette stamnettet vil kunne tilby lave driftsutgifter og nærmest avskaffe store kapitalutlegg for teleoperatører og internettilbydere i fattige land som vil kople seg opp. O3b sier de vil gjøre lokale nettverk for både 3G og Wimax mer effektive, fordi de vil kunne opprette en direkte trådløs forbindelse til basestasjonene.

O3b skal sende opp og operere 16 Ka-bånd satellitter i lav høyde, såkalt «Middle Earth Orbit» (forkortet MEO). Det gir en kapasitet tilsvarende 2133 nye transpondere, spredd over hele verden. Fordelen med å ha satellitter i lav høyde, er at signalforsinkelsen reduseres til en brøkdel av det man får med geosynkrone satellitter. Det er denne forsinkelsen vi alle merker når nyhetsreportere ringer inn til tv-stasjoner via satellitt, og som umuliggjør vanlig bruk av Web 2.0-løsninger.

Dette antas å ville koste rundt 650 til 750 millioner dollar. De tre investorene har hittil forpliktet seg til 60 millioner dollar. De har forbeholdt seg retten til å bidra med ytterligere opptil 180 millioner dollar hver. Satellittene skal leveres av Thales Alenia Space. Stamnettet skal være i drift innen utgangen av 2010.

Satellittene til O3b vil gå i bane 8063 kilometer over jordoverflaten, mens geosynkrone satellitters bane er 35 786 kilometer over jordoverflaten. De vil dekke området mellom 45 grader nord og 45 grader sør.

Det satellittbaserte stamnettet til O3b skal kunne tilby hastigheter opptil 10 Gb/s for operatører og tilbydere som skal kople seg til. O3b tror stamnettet vil bidra til å gi høyhastighets Internett og høykvalitets telefoni til forbrukere og bedrifter i over 150 land i Asia, Afrika, Latin Amerika og Midtøsten, på langt bedre økonomiske betingelser enn tilfellet er i dag..

O3b-gründer Greg Wyler har erfaring fra kommersielle nettverk i Afrika innen både 3G mobil og fiber til hjem. Det er denne erfaringen som ligger til grunn for at han nå satser på et stamnett med lav forsinkelse (latens) som kan levere tilkopling til lokale aktører.

Investorene er egnet til å gi troverdighet i dette markedet, mener O3b: Google og Liberty Global er garanter for at solide nettjenester vil være tilgjengelig i stamnettet, mens HSBC er den globale finansinstitusjonen som har markert seg med de største investeringene i fattige land og kommende markeder.

O3b forklarer at 3G mobil har et stort potensial for å levere trådløs bredbånd, og viser til at HSXDA kan tilby hastigheter opptil 14 Mb/s til sluttbrukeren, forutsatt at basestasjonene selv er koplet til et høyhastighets stamnett. Oppkopling av basestasjoner til et høyhastighets stamnett lar seg ikke gjøre i fattige land med de finansielle rammene operatører og tilbydere må holde seg innenfor i dag.

Kabling er utelukket, og det hjelper lite å føre en fiberkabel til et punkt på kysten når man ikke har muligheter til å nå andre enn dem rett ved ilandføringspunktet i hastigheter som kan minne om bredbånd. Geosynkrone hastigheter er heller ikke tilfredsstillende, ikke bare på grunn av latens, men også fordi hastigheten er for lav, selv om dekningsområdet er stort.

O3b vil tilby to typer tjenester til operatører og tilbydere: Enten oppkopling av basestasjoner for 3G mobil eller Wimax direkte til stamnettet, eller oppkopling av operatørenes og tilbydernes kjernenett til stamnettet. Stamnettet vil på sin side koples til det globale fibernettet.

I et intervju med Financial Times sier Larry Adler i Google at prosjektet vil senke bredbåndsprisene i fattige land med 95 prosent.

Tallet på satellitter, 16, er valgt med utgangspunkt i forventet etterspørsel. For å sikre global døgnkontinuerlig tilgang skal det være tilstrekkelig med fem satellitter. O3b mener systemet er skalerbar: Trenger man mer båndbredde, oppnår man det ved å sende opp flere satellitter.

    Les også:

Til toppen