Alle fikk mobillisenser

Samferdselsdepartementet går inn for at Telenor, NetCom og Telia får hver sin GSM 1800 mobillisens. Det var de samme tre selskapene som søkte på mobillisensene, og alle fikk.

Departementet skal om kort tid forelegge for selskapene konsesjonsvilkårene for mobillisensene for uttalelse, og det tas sikte på at tildeling av konsesjoner skal skje i løpet av februar.

digi.no kommer tilbake til denne saken om få minutter.

Til toppen