- Alle har rett til IT

- Den store utfordringen ligger i å sikre at alle får den samme adgang til den nye teknologien, sa statsminister Torbjørn Jagland, da han besvarte Erik Solheims nesten et år gamle interpelasjon på Stortinget i dag. Jagland understreket at IT bare er et hjelpemiddel, ikke et mål.

- Den store utfordringen ligger i å sikre at alle får den samme adgang til den nye teknologien, sa statsminister Torbjørn Jagland, da han besvarte Erik Solheims nesten et år gamle interpelasjon på Stortinget i dag. Jagland understreket at IT bare er et hjelpemiddel, ikke et mål.

Dagens IT-debatt på Stortinget ble slått sammen med SV-leder Erik Solheims interpellasjon fra 20. februar i fjor der han etterlyser Regjeringens konkrete tiltak for å møte det nye IT-samfunnet på en offensiv måte.

Jagland understreket at det fantes farer ved den nye teknologien, og at han ikke var tilhenger av ubegrensede teknologiske framskritt. Men samtidig erkjente han at ny teknologi ikke kunne avskaffes når den først hadde kommet.

Statsministeren trakk fram fire hovedpunkt som Regjeringen arbeider ut fra: At teknologien brukes for å nå de mål en setter for samfunnet, at teknologien er tilgjengelig for alle, at alle får lik rett til utdanning for å få tilgang til teknologien, samt å sørge for et legalt rammeverk som trygger personvernet og rettssikkerheten.

Jagland understreket at Norge ikke stilte på bar bakke i satsing på IT og pekte på at Norge allerede ligger i verdenstoppen når det gjelder investeringer enten de måles i forhold til BNP eller per innbygger. - Dette er resutatet av en villet politikk, som regjeringen har bidratt aktivt til, sa Jagland og pekte på lavere teletakster som et konkret resultat av denne politikken. - Etter at telenettet i løpet av året blir fulldigitalisert, kommer nettverkene, sa han og ramset opp forvaltningsnett, kulturnett, biblioteknett, helsenett og støtte til nettutvikling.

Jagland kom ikke inn på Solheims klare utfordring om at en også måtte vurdere støtteordninger til publikasjoner på Internett, og ikke bare for papirbaserte aviser.

Jagland svarte også på Solheims beskyldning om at personvernet var i fare med den nye teknologien, og sa at det selvsagte utgangspunktet var at norsk lov gjelder på nettet som på andre områder av samfunnet, både når det gjelder personvern, ytringsfrihet og konkurranseregler. Statsministeren trakk fram spørsmål knyttet til personvern som et godt eksempel på et område som ville vurderes nøye med tanke på lov og regelendringer.

Jaglands visjon var det heller ingen tvil om. - I et nytt århundre må målet være at alle 12-åringer kan bruke PC og benytte seg av nettets muligheter.

Erik Solheims interpellasjon:

"Statssekretærutvalget for informasjonsteknologi har lagt fram en teknokratisk rapport som handler mer om hvordan samfunnet skal tilpasse seg teknologien enn hvordan teknologien kan brukes til å nå samfunnsmessige mål. Det er for passivt når vi står foran en revolusjon like grunnleggende som oppfinnelsen av boktrykkerkunsten eller forbrenningsmotoren. Nye jobber vil bli skapt, samtidig som gamle forsvinner. Skillet mellom jobb og hjem vil endres. Mange aktiviteter vil skje gjennom representasjon av virkeligheten, snarere enn gjennom virkeligheten sjøl. IT kan gi økt kunnskap og utvidet demokrati, men også minsket kreativitet, nye klasseskiller og redusert personvern.

Hvilke tiltak legger Regjeringen opp til for å møte IT-samfunnet på en offensiv, men kritisk måte?"

.....og her er Jaglands fulle svar

Til toppen