Alle i Oslo skal få smart-billetter

Med et smartkort vil Oslo Sporveier sette en stopper for kontanter og sniking. Du kan kanskje få billigere turer - og andre tjenester på trikken.

Med et smartkort vil Oslo Sporveier sette en stopper for kontanter og sniking. Du kan kanskje få billigere turer - og andre tjenester på trikken.

Oslo Sporveier har et håpløst gammeldags billettsystem basert på papirbilletter, mynter og manuell stempling. Mange andre store byer i verden innførte magnetstripekort på 80-tallet, noe som sparer store summer, både for tranportselskapene og dermed også kundene.

Mye av årsaken til at Oslo Sporveier bruker et så gammelt system er at et forsøk på kaste selskapet frem helt i verdensteten havererte på midten av 90-tallet. For å nå sine mål måtte Oslo Sporveier starte egenutvikling, det fantes ikke noe på markedet som kunne tilpasses. Dette sammen med for mange parter fikk skylden for at det gikk med flere hundre millioner billettkroner før prosjektet ble lagt ned.

Nå er Oslo Sporveier i gang med et nytt prosjekt, for i mellomtiden har teknologien blitt mer standardvare og man har blant annet vært på besøk i Hong Kong for å studere et system i bruk der. Der har Sony levert smartkortene og ERG Transit Systems levert de bakenforliggende systemene.

Prosjektet koordineres med et tilsvarende prosjekt hos NSB og StorOslo Trafiklag (SL).

Riktig pris
Et smartkort-system gjør at Sporveien kan droppe småpenger og redusere sniking. For har du ikke penger, så åpner ikke bommen seg. Prosjektet vil koste mellom 150 millioner og 200 millioner kroner, hvorav mesteparten går til fysiske sperrer - 30 prosent er IT. Oslo Sporveier vurderer å innføre mer rettferdige, avstandsbaserte takster i stedet for dagens standardtakst innen hele byen.

Prosjektleder Jørn Hanssen i Oslo Sporveier forteller til digi.no at prosjektet har kommet så langt at Oslo Sporveier har fått et tilbud fra ERG.

- Vi har ikke undertegnet noen kontrakt, først skal vi være sikre på at både vi og kundene tjener/sparer penger på dette, sier Hanssen.

Prosjektet er ganske avansert, for det baserer seg på standard smartkort, med leserenheter som kan avlese og skrive til minne i kortene på opptil 10 centimeters avstand. Dermed slipper man å putte kortet inn i en leser, man kan bare vifte med det ved forbipassering.

Nettopp bruken av smartkort åpner en ny og meget interessant mulighet for Oslo Sporveier. Når systemet forhåpentligvis åpner i andre halvdel av 2004, vil alle som skal bruke trikk, buss, T-bane eller båt i Oslo måtte skaffe seg et kort - eller bruke et de allerede har.

Det foregår allerede en intens kamp mellom bankene, Posten, Norsk Tipping og flere andre aktører om hvem som kan utstyre den norske befolkningen med smartkort. Eieren av et kort med mange brukere kan gå til andre aktører og tilby dem kontakt med en stor kundemasse. Hvis et Oslo Sporveien-kort også lar deg handle på nettet med et bestemt betalingssystem eller rabatter i butikkjeder, kan Oslo Sporveier kreve penger av disse partene.

- Vi har vært i kontakt med de fleste smartkort-aktørene i markedet for å diskutere slike muligheter, vedgår Hanssen overfor digi.no.

Han bekrefter blant annet at Oslo Sporveier snakker med Bankens Betalingssentral som har et stort Smartkort-prosjekt. Hvis man brukte deres fremtidige Smartkort ville man blant annet kunne trekke trikke-betaling direkte fra sin bankkonto.

Hanssen vil imidlertid ikke kommentere disse diskusjonene overfor digi.no.

Til toppen