«Alle» i Sverige har nå bredbånd

Sverige kan tilby bredbånd til nesten alle, men Norge sliter med dekning flere steder.

Sverige kan tilby bredbånd til nesten alle, men Norge sliter med dekning flere steder.

Bredbåndsdekningen i Sverige er nå så og si dekket. Trådløst bredbånd er årsaken til at det i dag bare er 2.300 svenske husstander og bedrifter som ikke har noen form for bredbånd, ifølge tall fra det svenske Post- og teletilsynet som leveres til Regjeringen i dag.

Det skal være på grunn av utbyggingen av HSPA (turbo 3G) og CDMA 2000 i den gamle NMT-frekvensen at dekningen er så god.

146.000 husstander og bedrifter befinner seg i områder der det ikke er forutsetninger for bredbånd via dsl eller fiber. Men 36.000 av dem kan velge mellom turbo-3G og 108.000 kan knytte seg til CDMA 2000. Dermed står det bare 2.300 husstander og bedrifter igjen uten dekning, skriver Computersweden.

I Norge er det bestemt av myndigheter at bredbåndsutbyggingen skal være markedsdrevet og styrt av private aktører. Det innebærer at Internett-tilbydere bygger ut der det er størst befolkningsgrunnlag, for å få best mulig inntjening.

Og det er ikke bare i grisgrendte strøk vi ikke får bredbåndsdekning. I fjor vinter fortalte informasjonssjef Kjell Sollid i Telenor at det til og med i Bærum med over 100.000 innbyggere bare er 96,5 prosent dekning. Av 61 000 husstander, var det 2000 som fortsatt ikke har bredbåndslinje i Bærum.

I Asker var det 850 husstander som mangler bredbånd. Hvor mange som i løpet av det siste året nå har fått bredbånd er uklart, men vi har nok et godt stykke å gå for å slå Sverige.

På disse tider i fjor var det 98 prosent dekning i Oslo, 97 prosent i Lørenskog, 96 prosent i Oppegård, 93 prosent i Ski, 97 prosent i Nittedal og 95 prosent på Nesodden.

Regjeringen vil også i 2008 gi rundt 150 millioner kroner til fylkeskommunene slik at de kan nå målet om full bredbåndsdekning i Norge. Pengene er såkalte restmidler i forbindelse med endrede utregningskriterier for differensiert arbeidsgiveravgift.

- Mitt mål er at folk skal kunne bosette seg der de selv ønsker. Skal vi nå det målet, må folk ha lik tilgang til mobilnett og bredbånd uansett hvor de velger å bo. Jeg bevilger derfor om lag 150 millioner kroner til fylkeskommunene slik at de i samarbeid med andre aktører kan fullføre jobben med å få full bredbåndsdekning. Der det allerede er full bredbåndsdekning, kan pengene brukes til for eksempel utbygging av mobilnettet, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Et foreløpig estimat fra HØYKOM viser at om lag 99 prosent av husholdningene vil ha tilbud om fast bredbåndstilgang når vi ser den fulle effekten av midlene som ble stilt til rådighet i 2007.

Til toppen