«Alle» IT-ansatte er unntak i overtidsreglene

Ubetalt overtid er vanlig i IT-bransjen, men nye regler er på vei.

«Alle» IT-ansatte er unntak i overtidsreglene
(Bilde: Illustrasjonsfoto: Per Ervland)

Ubetalt overtid er vanlig i IT-bransjen, men nye regler er på vei.

Høsten 2007 kjørte digi.no en serie med artikler om den utstrakte bruken av overtid i IT-bransjen, etter at advokat Carl F. Kjeldsberg fra Webjuristene forklarte hva som var gjeldende regler.

Et av de viktigste momentene i disse reglene er at de ikke gjelder for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengige stillinger. Det er en beskrivelse som passer godt for mange i IT-bransjen, men som det nå har kommet kraftige reaksjoner på.

Mange i IT-bransjen raser over arbeidsmiljøbestemmelsene, og vil ha en endring på dette.

Teknologiorganisasjonen NITO har nå varslet streik dersom dette punktet ikke går igjennom.

- Er du prosjektleder og er avhengig av å jobbe tett med andre og komme til bestemte tidspunkter, kan man ikke kalle slike stillinger spesielt uavhengige, sier leder for NITOs forhandlingsutvalg Privat, Freddy Thorsen til digi.no.

I IT-bransjen er det svært mange som har det man kaller uavhengige stillinger som for eksempel konsulenter. Disse har i utgangspunktet en god lønn som i noen tilfeller kan strekke seg til over millionen.

Forbundsleder Kjell Flagstad i IT-Forbundet har tidligere anslått til digi.no at over halvparten av alle IT-ansatte ikke får overtidsbetaling.

- Det knytter seg nå stor spenning til høringsnotatet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet som ble sendt ut 20. desember 2007 med forslag til endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven kapittel 10 kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Fordi såpass mange stillinger i Norge defineres som særlig uavhengige stillinger, og mange arbeidstakere derfor havner utenfor de fleste arbeidstidsreglene, har AID sett det som nødvendig å få en avklaring på spørsmålet.

Forslaget er fortsatt på høring og har fått en rekke innspill fra flere organisasjoner. Det forventes en avklaring til våren får digi.no vite av pressekontoret.

55 prosent av de yrkesaktive medlemmene i privat sektor er unntatt Tall fra medlemsforeningen Tekna viser at 55 prosent av de yrkesaktive medlemmene i privat sektor er unntatt. Tilsvarende tall fra statlig og kommunal sektor er henholdsvis 37 prosent og 36 prosent.

Det er tydelig store sprik på hvordan bedriften selv velger å definere en «særlig uavhengig stilling».

I Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) sier AID at bestemmelsen er ment å omfatte arbeidstakere som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger.

For å falle inn under begrepet særlig uavhengig stilling er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid eller ha fleksibel arbeidstid.

En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet»eller «uavhengighet »i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.

Begrepet dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres. Det er for eksempel ikke nok å arbeide i et prosjekt for å omfattes av begrepet.

Det er heller ikke avgjørende hvilken tittel som er brukt i arbeidskontrakten. Det er den reelle arbeidssituasjonen som er avgjørende.

Hvordan IT-bransjen skal definere uavhengige stillinger, kan bli en vanskelig nøtt.

Å sette overtid på alt fra kundepleie som middager eller fotballkamper på kvelden, reiser og seminarer kan bli en vanskelig og kostbar kabal.

Lagmannsretten har allerede dømt en IT-bedrift til å betale vel 225.000 kroner for overtiden til en utviklingsleder.

Arbeidsgiver mente at den ansatte ikke hadde krav på overtidsbetaling fordi han hadde en ledende og selvstendig stilling, men dette holdt ikke i retten, melder magasinet Arbeidsmiljø.

Saken gjaldt en utviklingsleder, og arbeidsgiver viste til at vedkommende hadde ansvar for andres arbeid og at han selv satte milepæler for arbeidet sitt. Han var heller ikke pålagt å jobbe overtid. Arbeidstakeren argumenterte på sin side med at han arbeidet på lik linje med de andre utviklerne i avdelingen, han hadde ikke lederfunksjoner og heller ikke personalansvar. Han jobbet i prosjekt og var styrt av sine omgivelser.

    Les også:

Til toppen