Alle «kan» hente ut Trafikantens trafikkdata

Sanntidsdata om kollektiv-trafikken i Oslo deles ut gjennom XML, til glede for kreative utviklere.

Vurderer om XML-sanntidsdata bør deles ut til alle: prosjektleder Magne Bentzen (fra v.) og rådgiver Thorbjørn Barslett i Trafikanten.
Vurderer om XML-sanntidsdata bør deles ut til alle: prosjektleder Magne Bentzen (fra v.) og rådgiver Thorbjørn Barslett i Trafikanten.

Sanntidsdata om kollektiv-trafikken i Oslo deles ut gjennom XML, til glede for kreative utviklere.

Elektroniske skilt ved 275 stoppesteder i Oslo og omegn bærer bud om hvor mange minutter det er til neste avgang for hovedstadens busser og trikker.

Over hodene på trikke- og bussjåførene i Oslo og Akershus ligger det nå en datamaskin som sender og mottar trafikkdata. Avstandsmåling og satellittnavigasjon holder styr på hvor kjøretøyene befinner seg.

Hensikten er blant annet å gi sanntidsinformasjon til ventende passasjerer. Det samme utstyret sørger for at buss og sporvogn får raskere grønt signal i lyskryss, og gir trafikkledere et redskap for å styre trafikken mer effektivt.

Reisende kan også finne ut om bussen er i rute gjennom elektroniske kanaler som Trafikantens nettsider, over wap eller ved hjelp av en sms-tjeneste.

Grunndataene opptrer som XML-filer i Trafikantens interne systemer, og gjennom et samarbeid med Opera Software er det utviklet en widget som gir sanntidsinformasjon rett til et desktop-miljø.

Programmet er skrevet i javascript, og det skal ikke rare kunnskapene til for å forstå hvordan dataene kan hentes ut.

Gjennom et samarbeid med Opera Software tilbys sanntidsdata fra Trafikanten i en egen widget.
Gjennom et samarbeid med Opera Software tilbys sanntidsdata fra Trafikanten i en egen widget.

Sanntidsinformasjon har derfor lekket ut og enkelte har tatt i bruk dette for å skape nye nettjenester, uten Trafikantens viten og samtykke.

Et eksempel er denne tjenesten, som snapper opp dataene deres uten å oppgi referanse.

- Vi løper ikke etter folk og arresterer dem for dette, sier prosjektleder for sanntidssystemene Magne Bentzen hos Trafikanten til digi.no.

Trafikanten har ansvaret for gjennomføringen av det som er landets klart største sanntidsprosjekt, i samarbeid med Statens vegvesen, Ruter AS og samferdselsetaten i Oslo kommune.

Bentzen anerkjenner at det er mange kreative folk rundt omkring, men ønsker kontroll på hvem som tilbyr dette videre til sluttbrukere.

Prosjektlederen mener videre at informasjonen bør tilbys i Trafikantens innpakning, ettersom det er de som kvalitetssikrer dataene. Minstekravet er de oppgis som kilde til opplysningene.

- Slik det er satt opp nå står dette og spør rett mot serveren vår. Vi planlegger imidlertid å bygge ut til større kapasitet, forteller Bentzen.

Flere har spurt seg hvorfor ikke Trafikanten tilbyr et åpent grensesnitt mot XML-dataene, slik for eksempel værtjenesten Yr.no har valgt å gjøre.

- Fra et sluttbrukerståsted er det bra å dele ut dette, men vi har ikke lyst til å slippe trollet helt ut. Vi vet ikke helt hvilke følger det vil få, sier rådgiver Torbjørn Barslett hos Trafikanten.

Så langt har de derfor valgt å holde igjen, men prater gjerne med virksomheter som ber om et gjensidig samarbeid. Samtidig er det klart at de ikke har lukket døra for et fullstendig frislipp av sanntidsdataene i fremtiden.

- Vi har noen interne prosesser på dette som vi ikke er ferdig med enda, forklarer Bentzen.

Klikk her for en gjennomgang av Trafikantens system.

Til toppen