Alle muligheter for samarbeid

Hvordan øker man samarbeid og deling av informasjon i en bedrift? Gartner har en oversikt.

Hvordan øker man samarbeid og deling av informasjon i en bedrift? Gartner har en oversikt.

Analyseselskapet Gartner har gått igjennom det raskt voksende markedet for «collaboration», samarbeidsverktøy. Markedet vokser raskt - både ved etterspørsel fra kundene og antall kreative løsninger.

Dette har skapt et komplisert marked med mange typer verktøy som ofte alle markedsføres som «collaboration», som etter hvert har blitt et vidstrakt sekkebegrep.

Gartner har i en fersk analyse delt opp og segmentert markedet for sine kunder. De påpeker at valget av samarbeidsverktøy i utgangspunktet er vanskelig fordi samarbeid ikke er en egen prosess, men en del av alt man gjør. Noen av mulighetene er video- og nettkonferanser, direkte meldinger, fil- og dokumentdeling i sanntid og deling av kalendere.

Analyseselskapet påpeker at en av de store forskjellene på løsninger er om de trenger å hente eller skrive data til sentrale, eksisterende systemer. En annen faktor er lagring og behov for å ta vare på historikk.

Gartner deler opp produktene i tre kategorier.

1. Strategiske plattformer med samarbeidsteknologi

Dette er typisk portalløsninger eller løsninger for innholdsadministrasjon.

Markedet domineres av brede plattformleverandører som IBM, Microsoft og Oracle. Disse aktørene er inne i et kappløp for å skape generelle løsninger som dekker mange behov.

Men teknologien er ikke kommet så langt og det er ofte vanskelig og dyrt å integrere disse løsningene mot andre typer applikasjoner. Plattformene kan være dyre i seg selv og være vanskelige å forsvare for å løse en enkeltoppgave.

2. Frittstående produkter

Disse har som regel fokus på en teknikk, enten sanntid, eller eksperthjelp eller trådbaserte diskusjoner.

Dette er som regel systemer som løser problemer eller mangler med de brede løsningene fra de store aktørene. Groove Networks og SiteScape er typiske generalistløsninger her.

Det finnes også en rekke åpen kildekodeløsninger som Zope, Drupal, phpBB og PHProjekt som ikke er helt modne, men kan løse mange oppgaver for kunder med et tilstrekkelig kunnskapsnivå.

Gartner lister opp en lang rekke aktører, hvorav mange ikke er i salg i Norden. Men mange av løsningene er gratis, spesielt innen meldingsformidling og webkonferanser. Her nevnes blant annet Tandberg Messaging, AOL Instant Messenger, Trillian, Scalix, Microsoft Messenger, ICQ, Bynari, Gordano, Mirapoint, Parlano. Andre kategorier er:
Ekspertløsninger: Tacit, Kamoon
Kunnskapsløsninger: Tomoye, Communicator
Avanserte diskusjonsløsninger: vBulletin, Web Crossing, Jive Software, ezboard, Snitz Communications, Lithium Technologies
Wikis (en nyere type nettsidebasert samarbeidsteknologi): JotSpot, Atlassian, Socialtext, Kwiki, MediaWiki, MoinMoin, SnipSnap, TWiki

Løsningene egner seg for å løse spesifikke oppgaver for deler av staben. De kan ofte tas i bruk uten store tilpasninger og integrasjon, skriver Gartner.

3. Innebygde systemer

Dette er systemer som ligger som en del av en forretningsapplikasjon, for eksempel prosjektstyring eller systemer for kontraktsforhandlinger.

Oracle og SAP er størst og bygger stadig mer avanserte suite som understøtter deres forretningsapplikasjoner. Man kan også kjøpe støtteapplikasjoner til sine ERP-systemer for å løse ting som kontraktsforhandlinger, transportprosesser og mye annet, fra for eksempel Demantra, E2open, Elance, Logility og Global eXchange Services.

Til toppen