Alle nødanrop må kunne spores

Alle anrop til nødnumrene 110, 112 og 113 må kunne spores, krever Post- og teletilsynet.

Alle anrop til nødnumrene 110, 112 og 113 må kunne spores, krever Post- og teletilsynet.

Ifølge nødetatene kommer i snitt 25 prosent av anropene til nødnumrene 110, 112 og 113, uten opprinnelsesmarkering. Det betyr at etatene ikke vet nummeret til den som ringer, og i tilfelle anrop fra fasttelefon, ikke hvor det ringes fra. Opprinnelsesmarkering mangler fra fastnett, mobil og IP-operatører.

Dette ønsker Post- og teletilsynet (PT) å gjøre noe med. Det har satt i gang et prosjekt, der teleoperatørene og nødetatene i fellesskap skal komme fram til en felles løsning for opprinnelsesmarkering som alle teleoperatører kan benyttes. Teletilsynets mål er å etablere en løsning innen sommeren 2005.

Rådgiver Per Wilhelmsen i PT forteller til digi.no at plikt til opprinnelsesmarkering ble lagt inn i ekomloven i fjor. Nødetatene er i ferd med å utarbeide brukerkrav sammen med tjenesteleverandører for en felles løsning.

Operatørene er tvilende til hvorvidt teleoperatørene har mulighet og evne til å samle og distribuere den type informasjon nødetaten ønsker. Det har også blitt reist tvil hvorvidt Datatilsynet vil tillate innsamling av slik informasjon.

I et høringsforslag sier PT at ekomloven forutsetter at bruker av offentlig telefontjeneste skal kunne foreta anrop til nødnumre fra sin telefon, som skal formidles vederlagsfritt. Nødanrop skal formidles til den nødmeldersentralen som har ansvar for å besvare anrop den kommunen det ringes fra. Dette gjøres ved at nødnummer 110, 112 og 113 konverteres til vanlig 8-sifret nummer for videre dirigering av anrop til Telenors telefonnett.

digi.no skrev for en drøy uke siden at nødnumre som ringes fra en IP-telefon i Sandefjord, ble rutet til Stavanger. Dette skyldtes av serveren til selskapet som har lagt ned bredbånd i Sandefjord, befinner seg der.

    Les også:

Det er foreløpig ingen fullverdig opprinnelsesmarkering for IP-telefoni fordi en IP-telefon eller adapter for IP-telefon i praksis vil kunne benyttes fra flere adresser eller tilkoblingspunkter til Internett. IP-telefonileverandøren Telio har fått i oppgave av PT å utarbeider en oversikt over utfordringer knyttet til de nye mulighetene som ligger i IP-telefoni.

Høringsforslaget fra tilsynet krever også at anrop til nødnummer skal kunne skje på en slik måte at nødmeldersentralen mottar informasjon om hvilket nummer det ringes fra, hvilken fasttelefon eller hvilket geografisk område det ringes fra.

PT kan være villig til å benytte hjemmelen til å gi tidsbesparende unntak fra enkelte av pliktene som relaterer seg til nødanrop. Ifølge Wilhelmsen har det foreløpig bare kommet inn en søknad.

Til toppen