Alle nordmenn skal få personlig portal

Moderniseringsminister Morten Meyer vil samle alle offentlige tjenestetilbud i en personlig internett-portal.

Moderniseringsminister Morten Meyer vil samle alle offentlige tjenestetilbud i en personlig internett-portal.

Nærmere 700 mennesker meldte seg på gårsdagens First Tuesday-arrangement som feiret femårs-jubileum.

Formålet med foreningen er å samle grundere og aktører til uformelle møter den første tirsdag i måneden. Moderniseringsminister Morten Meyer var blant trekkplasteret i går, som nå forespeiler alle borgere en personlig nettportal med offentlige tjenestetilbud og informasjon.

Første versjon av nettportalen skal hete «Min side» som skal være ferdig innen 1. juli neste år.

- Min viktigste oppgave er å gjøre hverdagen enklere for innbyggere og næringsliv. Jeg vil bygge ned byråkratiet, gjøre saksbehandlingstiden kortere og gjøre svarene til borgerne enklere og tydeligere. Jeg vil ha en offentlig sektor som aldri etterlater tvil om hvem det offentlige er til for, sier Morten Meyer.

På nettportalen kan alle få tilgang til sin egen inngangsport som skreddersys for den enkelte. Her skal alle få tilgang til sin fastlege, status på barnehagesøknad eller byggesaken. Det skal også være mulig å motta resepter, førerkort, levere anmeldelse til politiet og bestille pass og visum.

På portalen kan du også søke om dagpenger, opptak til skoler, plass på skolefritidsordningen og hjemmehjelp til gamle foreldre.

En undersøkelse TNS Gallup har gjort for Meyers departement viser at 60 prosent er bekymret for personsikkerheten i en slik portal.

Meyer bedyrer overfor Aftenposten at sikkerheten skal være på plass med elektronisk signatur tilpasset kravspesifikasjon. Datatilsynet er blant annet involvert i arbeidet.

Det er i tillegg en rekke offentlige etater som nå samarbeider om den personlige nettportal, som Aetat, Skatteetaten, Trygdeetaten, Brønnøysundregisteret og Kommunenes Sentralforbund.

Til toppen