Alle piler opp i Facebook

Dommedagsprofetiene slår ikke til.

Alle piler opp i Facebook
Annonseomsetning i Facebook, i millioner dollar, geografisk fordelt, fra fjerde kvartal 2011 til fjerde kvartal 2013. Bilde: Facebook

Det mangler ikke på dommedagsprofetier for Facebook: Tenåringene skal være i ferd med å forlate tjenesten, og forskere ved Princeton University har lagt epidemiologiske metoder til grunn for en spådom om at tjenesten vil miste 80 prosent av sine brukere innen 2017 (se Epidemiological modeling of online social network dynamics, pdf, 11 sider).

Kvartals- og årstallene som Facebook publiserte i går svekker denne svartmalingen.

Regnskapstallene tyder på et gjennombrudd i lønnsomhet. Facebook fortsetter å øke tallet på brukere, også i USA og Canada, og hver bruker kaster stadig mer av seg.

I fjerde kvartal 2013 omsatte Facebook for 2,59 milliarder dollar, 63 prosent mer enn i samme kvartal 2012. Driftsutgiftene vokser på langt nær så raskt, og driftsresultatet er mer enn doblet, fra 523 millioner dollar til 1,13 milliarder. Skatteavsetningen øker omtrent i samme takt som driftsutgiftene. Følgen er at nettoresultatet etter skatt er mer enn åttedoblet, fra 64 millioner dollar til 523 millioner dollar.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har liten grunn til bekymring.
Facebook-sjef Mark Zuckerberg har liten grunn til bekymring. Bilde: REX/All Over Press

Facebook advarer at ekstraordinære posteringer gjør at fjerde kvartal 2012 ble gjort opp med et svært lavt nettoresultat. Korrigert for disse posteringene, og for tilsvarende posteringer i fjerde kvartal 2013, får man et nettoresultat etter skatt på 426 millioner dollar i fjerde kvartal 2012, og et nettoresultat etter skatt på 780 millioner dollar i fjerde kvartal 2013. Det gir en økning på 60 prosent, på linje med omsetningsutviklingen.

Annonser utgjør en stadig større del av omsetningen til Facebook, og de øker raskere enn andre inntektskilder. For hele året 2012 sto annonser for 84 prosent av inntektene til Facebook. I 2013 er andelen økt til 89 prosent. Kategorien «andre inntekter» økte med 9 prosent fra 2012 til 2013, «annonser» økte med 63 prosent.

Det globale tallet på daglige aktive Facebook. brukere er nå 757 millioner, opp 22,5 prosent fra fjerde kvartal 2012.

I USA og Canada er vekstraten langt lavere, 8,9 prosent til 147 millioner brukere, under 20 prosent av det samlede brukertallet.

I Europa har Facebook 195 millioner daglige aktive brukere, opp 15,3 prosent fra et år siden. I Asia er veksten 30,7 prosent til 200 millioner. I resten av verden er økningen 34,2 prosent til 216 millioner.

En medvirkende årsak til veksten i omsetning per bruker, er at tallet på mobile daglige aktive bruker har økt med 49 prosent til 556 millioner. Alle på Facebook bruker mobilen i stadig større grad. Facebook oppgir at tallet på månedlige aktive brukere som utelukkende tyr til mobiltelefonen, har vokst med over 88 prosent til 296 millioner det siste året.

En utfordring for Facebook er at omsetningen per bruker varierer kolossalt fra verdensdel til verdensdel.

I snitt omsatte Facebook annonser for 1,94 dollar per bruker i fjerde kvartal 2013.

De mest innbringende brukerne er i USA og Canada. Der er omsetningen 5,34 dollar per bruker, nesten tre ganger så stor som det globale gjennomsnittet. Europa ligger langt etter, med 2,36 dollar per bruker.

I Asia er annonseomsetningen i fjerde kvartal 0,88 dollar per bruker. I resten av verden er den 0,81 dollar per bruker.

Alle tallene for annonseomsetning per bruker er langt høyere enn for et år siden, og økningen er størst der omsetningen er størst.

Det globale gjennomsnittet har økt med 50 prosent. I USA og Europa er økningen 62 prosent. I Asia er den 52 prosent.

Les mer om: