JUSS OG SAMFUNN

Alle skal bruke åpen kildekode

Regjeringen tar nå et langt steg i IT-politikken: Alle i offentlig sektor må legge en plan for bruk av åpen kildekode.

27. juni 2005 - 13:32

Flere land har tidligere lagt opp aggressive planer for bruk av åpen kildekode-programvare. Målet har vært å løse opp bindinger til enkelt-leverandører og kutte IT-kostander - selv om analysselskaper som Gartner påpeker at dette ikke alltid fungerer.

I dag lanserte moderniseringsminister Morten A. Meyer ny eNorge-plan. Et av punktene handler om åpne standarder og åpen kildekode. De detaljerte planene er ikke klare, men den nye eNorge-planen er likevel veldig mye mer håndfast enn sine forgjengere: Planen er full av årstall og målprosenter.

Meyer fortalte til digi.no tidligere i april at " du skal ikke måtte være Microsoft-kunde for å kunne kommunisere med Staten". Men akkurat hva slags formater og hvordan offentlig sektor skal fri seg fra Microsoft kom ikke Meyer nærmere innpå i dag - det skal kommet etterhvert.

Mer overraskende var Meyers løfter om bruk av åpne kildekode-programvare.

"Det skal gjennomføres tiltak for å utvikle kompetansen i offentlig sektor om bruk av åpen kildekode. Det skal utvikles en anbefaling om bruk av åpen kildekode i offentlig sektor i 2005.

Alle virksomheter i offentlig sektor skal innen utgangen av 2006 utarbeide planer for bruk av åpen kildekode," står det i den nye eNorge-planen.

Mye vil dog basere seg på at Meyer blir sittende etter stortingsvalget 12. september.

Her er målene eNorge-planene setter opp på standardisering og åpen kildekode:

  • I løpet av 2009 skal alle nye IT- og informasjonssystemer i offentlig sektor bruke åpne standarder.
  • I løpet av 2006 skal det være etablert et sett av forvaltningsstandarder for data- og dokumentutveksling.
  • I løpet av 2006 skal alle virksomheter i offentlig sektor ha innarbeidet i aktuelle plandokumenter hvordan de skal gjøre bruk av åpne standarder, tjenesteorientert arkitektur og åpen kildekode.
  • I løpet av 2008 skal data og dokumentutveksling i offentlig sektor tilfredsstille forvaltningsstandardene.
  • I løpet av 2008 skal alle offentlige skjema bygge på felles brukergrensesnitt.

Departementet begrunner målene med en lengre forklaring om behovet for standardisering og åpne dataformater - både på skrivebordet og på de tunge server-systemene til for eksempel skatte og trygde-etatene.

"For å få til brukerrettede tjenester via Internett eller andre elektroniske kanaler, må løsningene kunne virke sammen. Standardisering, spesielt innenfor kommunikasjon og datautveksling, er viktig for å få til økt elektronisk samhandling. Offentlige virksomheter skal bruke åpne standarder i sine IT- og informasjonssystemer. Avvik fra dette skal begrunnes. Der det er behov for å fastsette tverrgående standarder for hele eller deler av offentlig forvaltning, såkalte forvaltningsstandarder, skal de baseres på åpne standarder. Det skal etableres forvaltningsstandarder for bl.a. utveksling og presentasjon av tekstlige dokumenter. Standardene skal inneholde krav til tegnsett som dekker de offisielle språk i Norge (norsk og samisk).

Det gjøres nærmere vurdering av hvordan bruk av forvaltningsstandarder skal fremmes gjennom regelverk, veiledninger eller på annen måte. For viktig fellesinformasjon i offentlig sektor skal begreper og innholdsstruktur defineres.

I et samordnet IT-arkitektur og -standardiseringsarbeid vil vedlikehold av anbefalinger på dette området være viktig. Det er behov for et fagmiljø som kan utvikle og vedlikeholde anbefalinger og forvaltningsstandarder. Fagmiljøet må samarbeide nært med de offisielle standardiseringsorganer som Standard Norge, og med øvrige standardiseringsmiljøer i Norge. Innen utgangen av 2005 skal det foreligge en beslutning om hvordan arbeidet med forvaltningsstandarder i offentlig sektor skal organiseres".

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.