Alle skal få en virtuell assistent

Cisco har fremtidsplanene klare. Konvergente tjenester gir oss alle en digital sekretær.

Alle skal få en virtuell assistent

Cisco har fremtidsplanene klare. Konvergente tjenester gir oss alle en digital sekretær.

Cisco er i ferd med å vri sin forretningsmodell i retning konvergente løsninger, fra en profil fokusert på selve utstyret. Denne strategiske satsingen bekreftes av en rekke kunngjøringer og nyheter fra selskapet.

Den sentralen ideen i denne satsingen er at nettverk – bedriftsinterne nett, Internett, mobile nett og så videre – kan utnyttes langt bedre enn i dag. Forutsetningen er at nettene oppfattes under ett som felles tjenesteplattform, en idé som faller inn under begrepet «konvergens». Teknologi som peker i denne retningen, har vært tilgjengelig i mange år. Metodene og midlene for å innføre løsningene begynner først nå å få aksept.

To faktorer ser ut til å spille sammen: Den ene er at nye løsninger faktisk er bedre tilpasset virkeligheten. Den andre er at IT-folk generelt, og IT-leverandører spesielt, begynner å skjønne mer av hva de faktisk tilbyr: Ikke teknologi, men løsninger for å gi bedrifter og organisasjoner en mulighet til å drive mer effektivt.

Det siste er en del av en større trend, og ble poengtert denne uken på analyseselskapet Gartners store ITexpo i Orlando: Framfor å få opp farten på transaksjoner, er oppgaven til IT nå å få opp farten på avgjørelser, het det i en av hovedinnledningene der.

Behovet for konvergente tjenester gjenspeiles i moteordene som Cisco bruker for å beskrive sin strategi: «unified communications», «collaboration», «presence», «unified messaging», «telepresence» og så videre. Hva betyr disse ordene?

– Vi definerer «unified communications» som konvergens av alle typer kommunikasjon i og mellom bedrifter, sier Nils-Ove Gamlem i Cisco Norge.

«Unified communications» betyr altså «konvergente tjenester for kommunikasjon».

Gamlem legger til at Cisco ser på «unified communications» som en del av et større felt, «collaboration», det vil si samarbeidsløsninger.

– Det disse konvergente tjenestene faktisk innebærer, er at brukerne får hver sin virtuelle assistent til å styre alle typer henvendelser.

Assistenten har form av en klient som opptrer likt på pc og mobiltelefoner. Mulighetene er så mange at å gi korrekte instrukser kan være en utfordring.

– Man kan oppgi når man er ledig for alle, og når man er ledig bare for noen få utvalgte. Man velge å være tilgjengelig bare gjennom lynmelder mellom visse klokkeslett, og per SMS mellom andre.

På den andre siden kan man også definere regler: Er man i møte, avvises alle telefoner, og innringere henvises til andre kommunikasjonsformer.

I slutten av september kunngjorde Cisco «Unified Communications 7.0», UC 7.0, en plattform for konvergente tjenester.

– Det er en portefølje av mange produkter som skal forene to verdener, forbruker og bedrift, gjennom konvergente tjenester.

Det Gamlem sikter til her, dreier seg ikke bare om at man for eksempel skal kunne få satt over alle telefonhenvendelser til den trådløse IP-telefonen i stua hjemme, men at IT-avdelinger skal kunne tilby løsninger tilsvarende dem man er vant med å bruke privat.

– I dag er det en avstand mellom verden slik man opplever den på jobb, og verden slik man opplever den privat. Privat har man alle slags sosiale tjenester til mobil og PC, tjenester som er uavhengig av tid, sted og klient, og som er kjappe, fleksible og moderne. På jobb er det fokus på sikkerhet, pålitelighet, skalerbarhet og oppetid, og disse egenskapene virker uforenlige med tjenestene man bruker privat.

UC 7.0 er ment å være Ciscos svar, der privatlivets Web 2.0, fleksibilitet og allestedsnærvær forenes med arbeidslivets sikkerhet, pålitelighet, skalerbarhet og tilgjengelighet.

– Teknologidrevet produktivitet har gått gjennom flere faser. Pc-en utgjør bare den første, og noen er fortsatt opphengt i den. Vi mener pc-en ikke lenger er kjernen i teknologidrevet produktivitet. Kjernen i dag er samarbeid mellom alle de forskjellige apparatene man bruker i løpet av arbeidsdagen, og det er her Cisco satser. 25 prosent av vårt budsjett til forskning og utvikling er rettet mot interoperabilitet.

Målet er ikke beskjedent: Alle tjenester skal kunne leveres til alle operativsystemer og til ethvert apparat. Hvis bedriften har e-post gjennom Lotus Notes, skal Cisco kunne sørge for at e-posten er like tilgjengelig på en mobiltelefon, uavhengig av merke, som den er på en pc.

– Den grunnleggende måten å løse dette på, er å gjøre nettverket til selve plattformen for tjenester innen samarbeid. Evnen til å levere tjenester uavhengig av hvilken telefon eller pc man tyr til, forutsetter at det er intelligens i nettverket. Man kan ikke forvente at Apple, for eksempel, skal kunne ta på seg å sørge for at iPhone skal kunne skli inn i en bedrifts etablerte tilbud av konvergente tjenester.

Det er tradisjonelt to modeller for å levere løsninger for konvergente kommunikasjonstjenester: Man kan selge utstyr og programvare, og overlate også driften til kunden, eller man kan konstruere det hele som et sett med tjenester som ikke fordrer noen inngrep i kundens eget utstyr.

Cisco har valgt begge som alternative løsninger – «on premise» og «on demand» – og har i tillegg utarbeidet to mellomløsninger: Den ene er å installere utstyret hos kunden men overlate driften til Cisco eller partnere. Den andre er en blanding av dette med tjenester levert over nettet.

    Les også:

Til toppen