Alle skal få grave i hagen din

Regjeringen deler ut mer makt til teleselskapene. Nå kan alle kreve å få sette ned stolper og grave kabler på din eiendom.

Teleselskaper er allmennyttige og skal ikke kunne stoppes eller utpresses av en enkelt grunneier. Telenor har i alle år derfor hatt en såkalt eksproprieringsrett til å legge ned kabler eller sette opp stolper over eiendommer mot kompensasjon - enten grunneier vil eller ikke.

Denne retten ble senere utvidet til GSM-lisenstakerne Netcom og Telia samt UMTS-lisensvinnerne, for alle disse trenger å sette opp master og trekke ledninger. Nå foreslår regjeringen som en del av flere justeringer i teleloven at alle teleselskaper skal få denne samme retten.

Blant dem som tilgodeses i forslaget er kabel-selskapet United Pan-European Communications (UPC) og Telenor-konkurrenten Tele2 og Tele 1 Europe AS (tidligere Tele 1 Europe).

Den nye teleloven skal blant annet gi alle teleselskaper rett til å søke om departementet om ekspropriering. Men alle må nå søke, inkludert Telenor.

Til toppen