Alle skjema bør bli som selvangivelsen

Det er ikke noe galt med antall skjema - det er papir-arkene vi må få kastet.

Det er ikke noe galt med antall skjema - det er papir-arkene vi må få kastet.

Morten Andreas Meyer har gjort en større innsats for IT i offentlig sektor enn alle hans forgjengere til sammen. Holder planen skal MinSide-portalen lanseres 1. desember. Da får alle norske innbyggere en egen nettside med tilpasset informasjon og meldinger fra offentlig sektor.

Men selv om alle offentlige IT-systemer kobles sammen og serverer alt på et sted, er bare halvparten av jobben gjort. For tar vi ikke et oppgjør med papirskjemaene, vil gevinstene bli små.

Begrunnelsen for dette er enkle: Før eller senere skal all informasjon som brukeren leverer, inn på et offentlig forvaltningssystem.

Det enkleste, raskeste og billigste er å la brukere gjøre dette selv, men da må dette skje gjennom et smart system.

Det finnes to måter å lage en digital versjon av et papirskjema. En veldig smart og en veldig dum. Veldig mange offentlige etater er åpenbart fornøyde med å legge ut en ren kopi av skjemaet i Word eller kanskje Acrobat. Men skjemaet er dødt – det kan kanskje fylles ut på skjermen, men har ingen intelligens eller hjelper brukeren noe mer. Til slutt må det skrives ut og sendes som papirpost.

Dette er synd, for de fleste av oss har revet seg i håret over meningsløse rubrikker, klønete forklaringer og umulige regneoppgaver i papirskjema.

Når man så ringer for å få hjelp, har jeg fått følgende underholdende beskjeder: «De rubrikkene bruker vi ikke lenger» eller «det er for komplisert, skriv heller et brev og forklar hva du vil, så skal vi forsøke å kode det inn».

Slikt bidrar til et enormt tidsforbruk – både i offentlig sektor og hos den enkelte innbygger. I offentlig sektor er tidstapet dobbelt – man kaster bort tid på å svare på spørsmål fra brukere og senere på å taste inn skjemaene.

Modellen for hvordan vi skal løse dette på en smart måte er klar: Selvangivelsen er nå blitt et intelligent skjema som tilpasser seg etter hva du taster inn, og samtidig luker ut unødvendige poster. I tillegg regner skjemaet ut alt for deg. Du kan så til slutt sende det inn elektronisk. IT-brukere kjenner igjen tankegangen fra veivisere i applikasjoner som Office.

Selvangivelsen gir også en annen stor fordel: Så mye som mulig kommer ferdig utfylt. Det er unødvendig å taste inn for eksempel boligadressen – den burde sprette opp når du har logget deg på gjennom en sikker metode.

Den største utfordringen er dog ikke datateknisk – en slik prosess vil frigjøre mange stillinger og enkeltetatene må kanskje gi fra seg makt. Dette skjer ikke på et blunk, men nå må vi utnytte siget Meyer har skapt.

Til toppen