Alle støtter EU-krav om åpne standarder

Microsoft, Sun og IBM har alle forpliktet seg til å etterkomme EU-kravene om åpne standarder.

Microsoft, Sun og IBM har alle forpliktet seg til å etterkomme EU-kravene om åpne standarder.

I forrige uke holdt EU en konferanse kalt «Open Standards and Libre Software in Government» i Haag i Nederland. EU-kommisjonen benyttet anledningen til formelt å kunngjøre hva den mener med åpne standarder, og flere regjeringer fortalte om pågående forsøk med Linux og åpen kildekode.

I forbindelse med konferansen ble det også kjent at IBM, Microsoft og Sun alle har gitt positive tilbakemeldinger på en anbefaling fra EU-programmet IDA (Interchange of Data between Administrations, altså «utveksling av data mellom forvaltningsinstitusjoner») om et åpent format for dokumentutveksling. IDA er samtidig opphav til EU-kommisjonens syn på åpne standarder mer generelt.

Ifølge IDA utgjør det faktum at de tre IT-rivalene alle har gitt positive tilbakemeldinger «et betydningsfullt skritt på vei mot å etablere full interoperabilitet og sømløshet i datautvekslingen mellom forvaltningsinstitusjoner gjennom hele Europa, og til å muliggjøre sømløse og transparente transaksjoner mellom EUs offentlige forvaltning, innbyggere og bedrifter.»

EU-kommisjonens definisjon av åpne standarder er del av den endelige versjon 1.0 av det europeiske rammeverket for interoperabilitet (European Interoperability Framework). Definisjonen nevner fire kriterier for hvordan en åpen standard skal være:

  • Den skal vedtas og vedlikeholdes av en ikke-kommersiell organisasjonen, og dens pågående utvikling skal være gjenstand for en prosess som alle interesserte parter kan ta del i.
  • Standarden skal være publisert, lett tilgjengelig (gratis eller mot en nominell avgift) og fri for alle å kopiere, distribuere og bruke.
  • Patentert materiale som inngår i standarden skal være ugjenkallelig tilgjengelig for alle uten krav om royalty.
  • Det skal ikke være begrensninger på hvordan standarden skal gjenbrukes.

Definisjonen ligger med andre ord tett opp til den praksisen W3C har lagt seg på innen standarder for webtjenester, der blant andre IBM og Microsoft har bidratt med patentert og opphavsrettsbeskyttet materiale på royaltyfritt grunnlag.

Microsoft, som har vært under hard kritikk for sine proprietære dokumentformater og utvidelser av vedtatte webstandarder, har overfor EU forpliktet seg til å «publisere og tilby ikke-diskriminerende tilgang til framtidige versjoner av WordML-spesifikasjonene», samt tilby relevant dokumentasjon, verktøy og tjenester. Microsoft vil dessuten «dokumentere eksisterende ikke-XML-formaterte elementer av WordML Document-formatet i XML-format.» I sitt brev til IDA om åpne dokumentformater nevner Microsoft at selskapet i november i fjor innførte en ordning der Office 2003-formatene er gjort tilgjengelige for alle, ugjenkallelig og uten royalty.

Nettstedet til IDA-programmet lenker også til rapporten «Open Document Formats for Public Administrations across Europe» med blant annet disse anbefalingene til EU-kommisjonen og medlemslandene:

  • Overgang til åpne dokumentformater må betraktes som et prinsippspørsmål
  • Støtte for åpne dokumentformater må være et krav i offentlige anbud
  • Programvareleverandører bør gjøre åpne dokumentformater til standardvalget for sine applikasjoner
  • Forvaltningsorganer må sørge for at innkjøpt programvare har åpne dokumentformater som standardvalg
  • Forvaltninger over hele Europa bør evaluere OASIS OpenOffice XML-formatene som standard
  • Microsoft bør oppmuntres til å donere skjemaer til OASIS.

Ekspertgruppen til det norske Teknologirådet er i godt selskap når det krever at norske myndigheter – nærmere bestemt moderniseringsminister Morten Andreas Meyer – går inn for å tillempe åpne standarder.

Det er en bred bevegelse på gang innen europeisk forvaltning for åpne standarder og åpne dokumentformater. Målet er ikke å erstatte Microsoft med åpen kildekode, men få til en situasjon med reell konkurranse mellom alternativer som kan brukes mot hverandre innen en felles arkitektur. Microsoft ser ut til å ha lagt om sin politikk til å følge opp arbeidet for åpne standarder og åpne dokumentformater.

    Les også:

Til toppen