Alle svensker skal få gratis digital-TV

Sveriges Television vil dele ut gratis digital-TV-mottakere til alle svensker, slik Telenor vil i Norge. Dette trenger ikke å bli dyrt, mener svenskene.

Sveriges svar på NRK,Sveriges Television (SVT)vurderer nå å dele ut gratis digital-TV-mottakere til alle svenske husstander.

Telenor, NRK og TV2 har forhandlet om å gjøre det samme her i Norge siden november i fjor, skriver det svenske bladet Resumè.

I Sverige har man allerede bygget et jordbundet digitalt sendenettverk, men nettet brukes i dag lite. Blant andre ViaSat har strittet i mot fordi selskapet baserer seg på satellitt.

Sveriges Televisions sjef Christina Jutterström vil tilby teleselskaper de analoge sendefrekvensene SVT bruker i dag mot at de finansierer mottakerboksene.

For boksene trenger ikke å bli så dyre. Her i Norge estimerer Telenor en bokspris på 1100 kroner i sitt regnestykke (1,8 millioner husstander blir ca. to milliarder kroner). Men SVT mener at prisen kommer ned i 500 kroner per stykk for en enklere boks med begrenset interaktivitet.

SVT-sjef Jutterström ønsker å skru av de analoge sendingene og gi fra seg frekvensene til teleselskapene allerede om tre år.

Til toppen