Alle sykehus får felles brukerportal

Helse Sør-Øst implementerer sin nye «klinisk arbeidsflate» allerede fra januar.

Rikshospitalet i Oslo er blant de 11 helseforetakene der leger og pleiere skal få tilgang til en felles arbeidsflate som integrerer sykehusenes øvrige IT-systemer.
Rikshospitalet i Oslo er blant de 11 helseforetakene der leger og pleiere skal få tilgang til en felles arbeidsflate som integrerer sykehusenes øvrige IT-systemer. (Bilde: Ekko)

Helse Sør-Øst implementerer sin nye «klinisk arbeidsflate» allerede fra januar.

Helse Sør-Øst, Norges største helseregion med ansvar for spesialisthelsetjenester til 2,7 millioner innbyggere, har inngått en fireårs rammeavtale om en felles portal for alle regionens elleve helseforetak og fem private sykehus.

Avtalen er inngått med Logica, som vil levere løsningen i samarbeid med konsulentselskapet Exonor og det newzealandske programvarehuset Orion Health, som har arbeidet med integrerte sykehus- og helseportaler siden 1993. Blant Orions referansekunder er helsedepartementet i New Zealand, helsedepartementet i den amerikanske delstaten New York og helsemyndighetene i New South Wales, den mest folkerike delstaten i Australia. I Europa har Orion etablert egne kontorer i Storbritannia og Spania. Blant selskapets teknologipartnere er Accenture, Cisco, IBM og Oracle. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på 60 millioner dollar, og regner med å nå 100 millioner i år. Orion er New Zealdns største eksportør av programvare.

Ifølge Logica består leveransen til Helse Sør-Øst av en «klinisk arbeidsflateløsning som kan forenkle tilgang til pasientdata og forbedre pasientbehandlingen».

I en e-post til digi.no forklarer administrerende direktør Tor Malmo i Logica hva dette innebærer.

– Med forenklet tilgang til pasientdata menes en overbygning i form av en portal, som henter data på en entydig måte fra underliggende kliniske systemer, som for eksempel pasientjournaler, laboratoriesystemer, røntgensystemer og lignende. Når en bruker (for eksempel lege) logger seg på systemet, kjenner systemet til hvem som logger seg på, hvilke rettigheter brukeren har til pasientdata og hvilke opplysninger brukeren (legen) har behov for mot den aktuelle pasienten.

I motsetning til det som er typisk i dag, skal man altså ikke lenger være nødt til å starte opp mange forskjellige systemer, men får alle nødvendige data presentert i en egen arbeidsflate.

Denne arbeidsflaten krever en egen klient på pc-en. Det er ikke, i denne første versjonen, snakk om å bruke et grensesnitt gjennom en nettleser.

Begrunnelsen for å påstå at dette vil forbedre pasientbehandlingen, er at siden all relevant informasjon presenteres samlet i samme system, reduseres sannsynligheten for feil.

– Systemet gir i utgangspunktet tilgang til allerede implementerte kliniske systemer. I portalen kan man også konfigurere brukerflaten slik at den blir optimal for den enkelte bruker. Den gir også mulighet til å søke og sortere på en rekke relevante kriterier. Man får også en «single sign on» funksjon, som betyr at man ikke trenger å logge seg på underliggende systemer dersom man vil starte de underliggende systemene for spesielle oppgaver, skriver Malmo.

Løsningen bygger på bransjestandarder og skal støtte integrasjon mot kliniske tjenester som radiologi og laboratoriebestillinger og -svar.

Tidligere har det vært meldt at helsesystemer tillater helsepersonell å snoke i pasientdata som er dem uvedkommende. Malmo mener Orion-løsningen løser dette.

– Det er flere nivåer av sikkerhet, både i underliggende systemer og i portalen selv. Systemet regnes for å ha en særdeles høy sikkerhetsgrad. Både brukere og dokumenter (data) kan ha tilgangsbegrensninger.

I tillegg til lettere tilgang til nødvendige datasystemer, er deling av informasjon på tvers av sykehus og effektiv arbeidsflyt hovedmålene for prosjektet. Malmo tror prosjektet vil bli et godt eksempel på betydningen av IKT i offentlig sektor.

Ifølge rammeavtalen skal løsningen først etableres på Oslo universitetssykehus, der man må integrere eksisterende kliniske datasystemer fra Aker universitetssykehus, Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus – som til sammen utgjør Oslo universitetssykehus – samt Rikshospitalet. Arbeidet med å implementere løsningen her begynner i januar 2010.

I forrige uke ble det kjent at Helse Sør-Øst valgte Software Innovation som leverandør av en lølsning for saksbehandling og dokumenthåndtering. Ellers bruker Helse Sør-Øst lønnssystemet til Bluegarden, og har langsiktige kontrakter med Steria.

    Les også:

Til toppen