«Alle» vil ha mobilt bredbånd

Markedet for mobilt brebånd er helt klart modent, viser ferske tall fra PT-sjef Willy Jensen.

«Alle» vil ha mobilt bredbånd

Markedet for mobilt brebånd er helt klart modent, viser ferske tall fra PT-sjef Willy Jensen.

Post- og teletilsynets direktør Willy Jensen la frem ekomstatistikken for 2007 og første kvartal 2008 i dag.

Markedet har 35 mobiltelefonselskaper, og hele 154 bredbåndsselskaper.

Første kvartal av 2008 så en sterk vekst i antallet mobile bredbåndsabonnementer - hele 30.000 flere kunder skaffet seg dette i de tre første månedene av året.

Ringeprisene er nå på et historisk lavt nivå. Det koster nå i snitt 0,84 øre pr. minutt å snakke i mobiltelefon.

I 2006 kostet det 0,98 øre, og prisene har dermed falt med nesten 15 prosent på bare ett år.

SMS har også blitt billigere: Prisen på en tekstmelding falt fra 0,41 øre i 2006 til 0,37 øre i 2007.

Norge er nå det neste billigste OECD-landet for lavt forbruk av mobil, bare Danmark er billigere.

På middels og stort forbruk innehar vi fjerdeplass.

Plasseringene er bedre enn for et år siden.

Antallet mobilsamtaler økte kraftig i 2007. I fjor snakket vi hele 252 minutter mer enn i 2006.

SMS-bruken økte med 89 meldinge pr. person i året som gikk.

Bruken av fasttelefon er samtidig på tilbakegang.

Det var i 2007 en sterk økning i antall tilbydere av teletjenester.

I 2007 var det 93 tilbydere av fasttelefoni, derav 84 som solgte bredbåndstelefoni.

Til toppen