Aller og Eniro inngår partnerskap om Sol

Aller og Eniro inngår partnerskap om Sol

Moderselskapet til digi.no, Norsk Aller, har inngår et partnerskap med Eniro om å eie nettportalen SOL sammen.

Eniro Norge AS og Norsk Aller AS inngår partnerskap, og skal blant annet eie og drive nettportalen SOL sammen.

Eniro vil ha 50,1 prosent eierskap, mens Aller vil eie 49,9 prosent av det nye selskapet Scandinavia Online AS (SOL). Aller Norge er moderselskapet, som blant annet eier digi.no gjennom Aller Internett.

SOL ble lansert i 1997 og er en av Norges ledende startsider på nett

- Vi har lenge ønsket å satse sterkere på SOL gjennom vår kompetanse innen søk og salg. Aller har innholdet Eniro ikke har tilgang til, og avtalen vil derfor gi SOL økte ressurser og kompetanse, og er således det perfekte partnerskap for en videreutvikling av SOL, sier Hans Petter Terning, direktør for onlinetjenester og viseadministrerende direktør i Eniro Norge.

Det nye SOL vil ha en egenkapital på over 100 millioner kroner til videreutvikling. Selskapet vil bli konsolidert 1. januar 2007. Styreformannen for de to første driftsårene vil komme fra Aller.

Avtalen omfatter også trafikk- og reklamedistribusjon mellom Eniro og Aller, der begge parter har rett til å distribuere innhold og reklamere for tjenester og produkter på hverandres nettsteder. Eniro får også gunstige vilkår for annonsering i Allers trykte publikasjoner.

Til toppen