Aller sist

Mens Schibsted allerede har passert første runde, og Hjemmet Mortensen snart er ute av startgropa med sine nettsatsinger, sitter Aller-gruppen fremdeles på tribunen.

Mens Schibsted allerede har passert første runde, og Hjemmet Mortensen snart er ute av startgropa med sine nettsatsinger, sitter Aller-gruppen fremdeles på tribunen.

På spørsmål fra digi:media om Aller-gruppen snart blir å se i en samlet nettsatsing, henviser konsernet til de enkelte forlagene hva de vil gjøre på Internett. Aller-gruppen eier forlagene Se & Hør Forlaget AS og Norsk Aller AS.

- Vi er ikke ferdig med noen endelig plan på det området, sier IT-sjef Andris Wangensten i Norsk Aller til digi:media.

De nettbrukere som idag besøker Norsk Allers nettsted, finner ikke en oversikt over forlagets blader, men derimot siste utgave av Båtmagasinet. Mens Hjemmet Mortensen har planer om å legge flere av sine blader ut på nett i løpet av det nærmeste året, står Norske Aller uten strategi for elektroniske medier.

- Det er opp til den enkelte redaksjon å vurdere hvorvidt de ønsker å satse på Internett, sier Wangensten, og viser til Båtmagasinet og Radio 1 som to nettsatsinger Aller-gruppen er svært fornøyd med.

Heller ikke Se & Hør Forlaget AS, som blant annet utgir Norges største ukeblad, har planer om å komme på Internett med det første.

- I utgangspunktet så har vi ikke noen voldsomme konkrete planer for Se & Hør på nett, sier IT-sjef Tommy Landro i forlaget til digi:media.

- Men risikerer dere ikke da at andre forlag, som Hjemmet Mortensen, får et stort forsprang på nettet?

- Det spørs hva man legger i det. Hvis man ikke har en helt klar strategi for Internett, mener vi at det er bedre å ikke være der. Noen slik strategi har vi ikke idag, sier Landro.

Han opplyser at forlagene i dag bruker Internett for deling av databaser og overføring av bilder, og at de er solide brukere av tjenester som A-tekst og NTBs tjenester.

- Men å være der selv, har vi ikke planer om.

Til toppen