Allerede krangel om nødnettanbud

Nordisk Mobiltelefon fikk ikke levere til nødnettet. Selskapet føler seg forbigått, og klager formelt.

Nordisk Mobiltelefon fikk ikke levere til nødnettet. Selskapet føler seg forbigått, og klager formelt.

Nordisk Mobiltelefon føler seg forbigått ved avvisning av søknaden om deltagelse til et av Norges mest prestisjefylte anbud, nødnettet. Kontrakten om et felles, digitalt nødnett for blålysetatene er verdt 3,6 milliarder kroner.

Nå har Nordisk Mobiltelefon klaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Selskapet mener det ikke foreligger noen grunn for at Justisdepartementet kan avvise søknaden om prekvalifiseringen.

Dermed er det EADS/Steria, Telenor/Nokia og Siemens med Motorola som skal kive videre om den prestisjefylte kontrakten.

Tidspunktet for endelig innlevering av avbud er 1. september. For at Nordisk Mobiltelefon skal få en rettferdig sjanse til å utarbeide et fullgodt anbud, må Kofa senest innen 15. juni komme med en avklaring.

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet har ved flere anledninger påpekt til digi.no at:

Komiteen legger vekt på at nødnettet i Norge skal være teknologinøytralt.

I tillegg krever nødetatene et sømløst nett, slik at etatene kan operere ensartet og benytte samme brukerutstyr over hele landet.

Det er i tillegg et ønske fra Stortinget om at utbyggingen skal baseres på eksisterende infrastruktur:

Komiteen fremhever bruk av eksisterende infrastruktur som avgjørende med hensyn til å holde kostnadene nede.

Nordisk Mobiltelefon ble 8. juni i fjor tildelt en 15-årig lisens til å bygge og drifte et mobiltelefoninett på 450 MHz.

Selskapet har demonstrert den teknologi som er valgt for nettutbyggingen; CDMA 450 for nødnettprosjektet.

CDMA er utviklet i USA og er en høyhastighets mobiltelefoni teknologi som i dag har over 225 millioner brukere.

Teknologien hevdes å ha betydelige fortrinn framfor GSM og UMTS. Ettersom CDMA benytter frekvensområder 450 MHz vil hver basestasjon kunne sende et stort geografisk dekningsområde som muliggjør lavere investeringer i sendere enn for UMTS.

CDMA 450 nett hevdes å kunne bygges ut med cirka 700 basestasjoner og likevel dekke over store havområder, mot mange titalls tusener basestasjoner og milliarder av investeringer ved en UMTS-bygging.

Nordisk Mobiltelefon trekker sammenligninger mot Tetra-teknologien. Et nødnett basert på CDMA 450 vil koste betydelig mindre og kunne gjennomføres mye raskere, framholder selskapet.

Det er i tillegg utviklet teknologi for CDMA 450 mobile terminaler som gjør dem velegnet til sikker kommunikasjon innen nødetatene og funksjoner som 2,4 Mb/s dataoverføringskapasitet og GPS1 posisjonering.

Nordisk Mobiltelefon mener departementets diskvalifisering fra konkurransen er i strid med både prekvalifikasjonsgrunnlaget og anskaffelsesforskriften paragraf 5-5. Det gjelder prinsippene om forutberegnelighet, likebehandling, forholdsmessighet og saklighet:

All den tid det ikke er foretatt noen vurdering av Nordisk Mobiltelefons teknologileverandører og deres historiske leveranser, innebærer en slik evaluering et brudd på likebehandlingsprinsippet overfor Nordisk Mobiltelefon som er et nystartet telekom operatørselskap.

– Vi konstaterer brudd i forhandlingen og vil behandle klagen så fort som mulig og senest innen 15. juni, bekrefter rådgiver i KOFA, Kristian Dahle Trygstad til digi.no.

    Les også:

Til toppen