Allianse kjøper seg opp i Oslo

Stavanger-baserte Allianse og Rune Jensen girer opp mot EDB med et Oslo-oppkjøp.

Stavanger-baserte Allianse og Rune Jensen girer opp mot EDB med et Oslo-oppkjøp.

Stavanger-baserte Allianse varslet tidligere i år at de ønsket seg en partner i Oslo og at de ville gå på børs. Børsnoteringen skulle brukes til å skaffe seg penger og en likvid aksje til å gjøre store oppkjøp med. Nå ser hele planen ut til å kunne gjennomføres.

Ledelsen i Allianse ASA har inngått en intensjonsavtale med ledelsen i Egroup ASA om å forhandle frem en endelig fusjonsavtale.

Egoup er nok i den øvre delen av skalaen for hvor stort selskap Allianse planla å kjøpe. Da digi.no snakket med administrerende direktør Rune Jensen i april var målet en omsetning på 600 millioner i 2006.

- Ja, oppkjøp er en forutsetning, sa Jensen.

Ved hjelp av to oppkjøp skal mye gå galt for at ikke dette målet nås. Allianse hadde nemlig en omsetning på 300 millioner i 2004, Egroup omsatte for 235 millioner, og Nettspesialisten, som ble innlemmet i selskapet i mars, hadde i fjor rundt 60 millioner kroner i omsetning.

Omsetningen i de tre selskapene var med andre ord rundt 600 millioner allerede i fjor. Totalt vil det nye selskapet ha kontorer i 10 norske byer og 427 ansatte.

Dette trenger ikke å være det siste oppkjøpet fra Allianse, for i årsrapporten for 2004 står det at målsetningen for 2008 er å passere en omsetning på en milliard kroner.

Tilbudet til Egroups aksjonærer er et fusjonsvederlag tilsvarende 1,826 Allianse ASA aksjer per Egroup ASA aksje.

Fusjonsvederlaget skal gjøres opp dels med aksjer i Allianse ASA, som skal utgjøre 80,1 prosent av det samlede oppgjøret, og resten i kontanter.

Administrerende direktør Rune Jensen vil fortsette som konsernsjef i

Allianse ASA, mens administrerende direktør Morten Haukaas

i Egroup ASA vil bli visekonsernsjef og administrerende direktør i datterselskapet Allianse Øst AS.

Allianse ønsket seg først og fremst en geografisk utvidelse gjennom sin fusjonspartner. Overlappende produkter og tjenester med Egroup er derfor en fordel, ikke en ulempe. Allianse hevder Egroup passer dem bra.

Egroup ASA er en konsulentbedrift innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi med totalt 182 ansatte. Selskapet har kontorer i Oslo, Brumunddal, Fredrikstad, Sandefjord og

Porsgrunn.

Egroup omsatte i 2004 for NOK 234,8 millioner med et resultat før skatt på 0,4 millioner kroner. I 2002 og 2003 var resultat før skatt på henholdsvis 16 millioner og 15 millioner. Nedgang fra sommeren 2004 er nå snudd igjen, med stor fremgang i første kvartal 2005 hevder selskapet.

Til toppen