Allianse skal sikre IP-telefoni

En internasjonal allianse skal gjøre IP-telefoni like sikkert og pålitelig som vanlig fast telefoni.

En internasjonal allianse skal gjøre IP-telefoni like sikkert og pålitelig som vanlig fast telefoni.

Over tjue internasjonale aktører har gått sammen om å danne en sikkerhetsallianse for IP-telefoni, kalt VOIP Security Alliance eller Voipsa (VOIP står for «voice over Internet Protocol»).

Alliansen omfatter amerikanske selskaper som 3Com, Avaya og Symantec, europeiske selskaper som Alcatel og Siemens, samt det amerikanske standardiseringsinstituttet National Institute of Standards and Technology, sikkerhetsselskapet Sans Institute og Columbia University i delstaten New York. Foreløpig representeres alliansen utad av David Endler, en leder i sikkerhetsselskapet TippingPoint som nylig ble kjøpt av 3Com.

Den uttalte hensikten med alliansen er å gjøre IP-telefoni like sikkert og pålitelig som vanlig fast telefoni. Endler sier til Wall Street Journal at mange operatører ikke er klar over de omfattende endringer i sikkerhetstiltak som fordres hvis man skal tilby IP-telefoni, blant annet fordi teknologi som brannmurer ikke kan brukes til å styre tale.

Dette gjenspeiles i det lille man hittil har merket av problemer med IP-telefoni i Norge, for eksempel at nødsamtaler ikke har latt seg spore. Det er ellers klart at IP-telefoni teknologisk sett vil kunne misbrukes til å sende «telefonspam» i langt større omfang enn fast og mobil telefoni. Man har spekulert rundt muligheten for å angripe IP-telefoni med tjenestenekt, virus og ormer, uten å ha opplevd dette i praksis. En representant for Sans Institute sier man ikke bør ha forhåpninger om at IP-telefoni ikke vil angripes.

Ifølge Endler vet man egentlig svært lite om hva slags sikkerhetsproblemer IP-telefoni kan medføre, og følgelig vet man også lite om sikringstiltak. Alliansen skal sponse forskning, avdekke sårbarheter, spre informasjon og utvikle åpen kildekodeverktøy for å sjekke sikkerheten i systemer for IP-telefoni.

Til toppen