Allianse varsler oppkjøpsraid i Oslo

Børsnotering og emisjonspenger skal gi Allianse det de trenger for å innta hovedstaden.

Børsnotering og emisjonspenger skal gi Allianse det de trenger for å innta hovedstaden.

Profilen deres er lav i Oslo-området, men det er ingenting i veien med ambisjonsnivået til det tidligere offentlige IT-selskapet Allianse. I deres årsrapport for 2004 står det at målet for 2008 er en omsetning på over en milliard kroner, opp fra 300 millioner i 2004.

Allerede i 2006 er målet å omsette for 600 millioner kroner. Dette er umulig uten oppkjøp.

– Ja, oppkjøp er en forutsetning, sier administrerende direktør Rune Jensen.

Friske vekstambisjoner skal støttes av oppkjøp, og selskapet håper nok at muligheten for vekst skal lokke mange nye aksjonærer til selskapet. I Allianses vekststrategi er nemlig børsnotering en svært viktig brikke.

– Vi skal hente inn noe penger ved børsnoteringen. Det er ikke helt bestemt hvor mye, men det blir nok rundt 100 millioner. Det skal brukes til oppkjøp. Børsnotering gir oss også en aksje som vi kan betale med i oppkjøp, som delbetaling, sier han.

Ett oppkjøp er allerede gjennomført i år. Nettspesialisten ble innlemmet i selskapet i mars og hadde i fjor rundt 60 millioner kroner i omsetning. Men for å nå omsetningsmålet for 2006 må selskapet både innfri målet om organisk vekst på mellom fem og ti prosent, samt å kjøpe opp selskaper som gir dem ytterligere 170 til 200 millioner ekstra i omsetning.

Allianse er fra før sterke i Rogaland og Agder. Men for å nå målet om å bli størst på drifting for SMB-bedrifter innen 2007, må de styrke seg i Oslo-området. Skal Allianse erobre hovedstaden?

– Nei, vi skal ikke sende en busslast med rogalendinger til Oslo. Vi ønsker å slå oss sammen med noen, sier Jensen.

Han mener Allianse kan tilføre nye partnere mye med deres erfaring innen drifting.

– Vi er proffe på drift. Overvåking, støttesystemer og vaktsystemer har stordriftsfordeler. Vi ser dessuten i noen anbudskonkurranser at de største har enda bedre betingelser enn de mellomstore på infrastruktur og standardprogramvare. Vi vil opp i den divisjonen og være blant de store. Vi trenger ikke å være størst, men vil ha gode vilkår, sier Jensen.

Jensen mener selskapet har en betydelig del av løsningsleveranser på Internett og datavarehus, og leverer noe infrastruktur. Men over 80 prosent av omsetningen kommer fra Allianse Operations, som er den delen av selskapet som driver med drifting.

– Skal Allianse ta opp kampen med EDB Business Partner?

– EDB er store på bank og finans og de store kundene, men sier de skal ned mot mindre kunder, sier Jensen.

Selv har han mest SMB-kunder, selv om de som nisjeleverandør også har store kunder. Alliansen solgte tidligere sin stormaskindriftingen til EDB Teamco. EDB og Ergogroup dukker opp i anbudene noen ganger, men oftest møter de Egroup, Computerland og Telecomputing.

– Ementor sier også at de skal vokse i vårt segment, sier Jensen.

Stort sett alt som kan krype og gå vil jobbe mer mot SMB og drifting for tiden, det markedet Allianse altså håper å bli størst på. Vil ikke prisene i dette markedet presses veldig?

– Det er prispress i alle markeder, men det er så store stordriftsfordeler både for kunder og leverandører i drifting, at det kan bli en bra fordeling av fordelene, som begge kan tjene penger på, mener Jensen.

– Det er mye ugjort i markedet, både i privat og offentlig sektor, sier han.

Allianse har en lang historie. Navnet fikk de i 1990, ved fusjonen av Agderdata og Rogalandsdata , som var eid av kommuner fylkeskommuner og E-verk i regionene.

I år 2000 ble de solgt til Folke Hermansen, på toppen av dotcom-boblen. Det kunne vært et svært uheldig tidspunkt å kjøpe på, men allerede i 2001 ble Infosynergi, en del av selskapet, solgt videre for mer enn hele kjøpesummen.

Ved oppkjøpet gikk selskapet med underskudd, men har siden fått bedret driftsresultat hvert år. For 2004 ble driftsresultatet før avskrivninger på 25,5 millioner mens årsresultatet ble på 8,9 millioner kroner.

Til toppen