Allianse vil kjøpe BaneTele fra staten

Seks norske energiselskaper vil kjøpe BaneTele av Næringsminister Ansgar Gabrielsen.

Seks norske energiselskaper vil kjøpe BaneTele av Næringsminister Ansgar Gabrielsen.

Seks norske energiselskaper går nå sammen om en felles satsing på bredbånd. Sammen vil de seks selskapene legge inn et bud på BaneTele, eid av staten gjennom Jernbaneverket.

BaneTele har sitt utspring i fibernettet NSB i sin tid strakk langs de norske jernbanene for å skape sikker kommunikasjon internet i NSB.

"Gjennom det nystiftede aksjeselskapet BredbåndsAlliansen skal selskapene bli en slagkraftig nasjonal allianse i bredbåndsmarkedet," skriver de seks selskapene i sin pressemelding.

"Bak alliansen står Agder Energi, BKK, Eidsiva Energi, Lyse Energi, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Troms Kraft. Alle disse selskapene er 100 % offentlig eid.

Næringsminister Ansgar Gabrielsen sa opprinnelig at BaneTele skulle selges i løpet av 2003.

- Regjeringen har tidligere informert Stortinget om at man vil søke etter partnere til BaneTele som kan bidra til å utvikle selskapet, sier Knut Utvik, avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og Handelsdepartementet.

Utvik forteller at departementet har engasjert meglerselskapet ABG Sundal Collier for lede prosessen og lete etter mulige kjøpere/alliansepartnere. Meglerhuset skal ikke minst verdisette BaneTele.

Noen prisvurdering er ikke kjent, men det er snakk om ni-sifferede summer - BaneTele omsatt i 2002 for 602 millioner kroner og fikk et resultat på - 147 millioner kroner.

- Regnskapene for 2003 er ikke klare, men de viser en sterk bedring, forteller Utvik til digi.no.

Selskapene har som mål å få til en markedsorientert, samfunnsbevisst og offensiv nasjonal bredbåndsaktør, og et oppkjøp av Bane Tele er et sentralt element i alliansens strategi. Partene kan gi Bane Tele en eierstruktur som sikrer et nasjonalt nettselskap med et ende-til-ende bredbåndsnett som kan skape reell konkurranse i markedet. "

- Bredbåndsalliansen er en formalisering av et samarbeid som har pågått over lengre tid mellom energiselskapene, blant annet har vi jobbet med samordning og standardisering av nettstrukturene våre, forteller styreleder i BredbåndsAlliansen, Atle Neteland fra BKK.

- Alle alliansens medlemmer har egne bredbåndsselskaper som har lang erfaring fra tjenesteproduksjon og nettutbygging. Vi satser regionalt og langsiktig. Målet er å tilby bredbånd med høy kapasitet helt fra den ytterste øy og dypeste fjord og langt inn i granskogen mot svenskegrensen. For tiden tar vi store markedsandeler både i offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet, hevder han i pressemeldingen.

"Kundepotensialet ligger først og fremst i selskapenes 670 000 egne kunder. I tillegg kommer flere tusen nettkunder hos samarbeidende selskaper. Over 80 kommuner og fem fylkeskommuner har allerede inngått avtale om bredbånd fra de regionale bredbåndsselskapene innenfor BredbåndsAlliansen. Grunnlaget er selskapenes egen infrastruktur som dekker både stamnett, regional-, kommune- og aksessnett, " skriver alliansen.

Til toppen