Allsidig bruk av sosiale medier

Slik bruker norske bedrifter løsningene:

Allsidig bruk av sosiale medier
Norsk bedrifter bruker sosiale medier som Facebook, Linkedin og Twitter til alt fra markedsføring og rekruttering til internt samarbeid og produktutvikling, viser ferske tall fra SSB. Bilde: David Paul Morris/Bloomberg/All Over Press

Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort tall for bruk av IKT i næringslivet. Det mest interessante ved denne statistikken gjelder henholdsvis sosiale medier og e-handel.

SSBs undersøkelse avdekker allsidig bruk av sosiale medier. Samtidig er det en overraskende stor nedgang i antall norske bedrifter som har solgt varer eller tjenester fra sine nettsider.

Svært mange sosiale medier er nevnt i undersøkelsen, der de fordeles på fire kategorier: sosiale nettverk (Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer), deling av multimedieinnhold (YouTube, Flickr, Picasa, SlideShare), blogger og mikroblogger (Twitter, Present.ly) samt wikier.

Bruken av sosiale medier øker med antall ansatte. Ikke overraskende er bruken størst innen informasjon- og kommunikasjonsbedrifter.

  • 31 prosent av norske bedrifter bruker sosiale medier til markedsføring.
  • 24 prosent bruker sosiale medier til rekruttering.
  • 22 prosent bruker sosiale medier til å innhente synspunkter fra kunder.
  • 18 prosent bruker sosiale medier for internt samarbeid.
  • 13 prosent bruker sosiale medier for å samarbeide med kunder om utvikling av varer og tjenester.
  • 12 prosent bruker sosiale medier til samarbeid med partnere og leverandører.

Bare 18 prosent av norske bedrifter har en formell politikk for bruken av sosiale medier, uttrykt for eksempel med mål, regler eller prosedyrer.

Nedgang for e-handel
I 2011 gjennomførte 62 prosent av norske foretak salg eller kjøp av varer eller tjenester via internett. I 2012 var andelen redusert til 58 prosent.

SSB peker på at hele nedgangen skyldes at langt færre norske bedrifter selger fra sine nettsider: Andelen falt fra 35 prosent i 2011 til 25 prosent i 2012.

Andelen som e-handler gjennom EDI er 7 prosent for både 2011 og 2012. Andelen som bruker internett til innkjøp økte fra 44 prosent i 2011 til 47 prosent i 2012.

SSB skriver at nedgangen for nettsalg gjelder for alle størrelsesgrupper og i så godt som alle næringer. Det presiseres at tallene forteller om antall bedrifter som bedriver e-handel, ikke om e-handelens volum.

Les mer om: