Alltför många norrbaggar, förstås

I Telia er det uro over at nordmenn kan få en uforholdsmessig stor andel av toppjobbene i det nye teleselskapet, ettersom mange regner med at Tormod Hermansen vil velge de han kjenner best.

I Telia er det uro over at nordmenn kan få en uforholdsmessig stor andel av toppjobbene i det nye teleselskapet, ettersom mange regner med at Tormod Hermansen vil velge de han kjenner best.

Telias nye toppledelse tiltrådte første gang mandag, med den nytilsatte konsernsjef Jan-Åke Kark i sjefsstolen noe som også betyr at Telia for alvor er med i fusjonsprossen mellom de to selskapene.

Dagens Industri skriver i dag at Telenors konsernsjef Tormod Hermansen har siste ordet i rekrutteringen til de 25-30 stillingene i bedriftens ledelse, mot dagens vel 80 i de to selskapene. Fordi han kjenner sine egne sjefer best er det flere i Telia som tror at de svenske Telia-sjefene vil kunne falle igjennom. Den nytilsatte konsernsjefen Kark har vært nødt til å finne fram nøkkeltall for å beskrive sjefenes evner og resultater, dels fordi han er ukjent i organisasjonen, dels fordi Telia sliter med enkelte problemselskap uten gode resultat å vise til.

Konsernledelsen i det nye selskapet skal være på plass før påske og i gruppen som skal finne fram til ledelsesmodellen sitter foruten Hermansen, Torstein Moland, Peter Pay og Kjell Stahl og de Telia-ansatte Jan-Åke Kark, Stig Arne Larsson og Jan-Mikael von Schantz.

Til toppen