Alltid Aldri Reklame

Digital kringkasting åpner for kanaler som er så smale at du skal være ensporet til grensen av galskap dersom du følger en av dem hele tiden...

Vår statseide allmennkringkaster bruker fengende navn som Alltid Nyheter og Alltid Klassisk på sine nisjekanaler - selv kan jeg godt tenke meg kanalen Alltid Stillhet, den eneste som garantert er reklamefri.

Er det noe dagens mediesamfunn er preget av så er det reklame, og for noen dager siden ble myten om reklamefritt digital-TV omtalt i digi.no.

Hvor denne myten kommer er det vanskelig å finne svar på. Antagelig er det rett og slett språklig slurv og misforståelser, hvis det ikke er snakk om en konspirasjon fra reklamebransjen. Jeg satser på at det er slurv og misforståelser.

Såpass mange blander digital-TV, betal-TV, interaktivt TV og HDTV at det er verdt en kommentar.

Digital distribusjon

Med digital-TV mener vi som regel digital distribusjon. En viktig egenskap i forhold til reklame er at hver enkelt mottaker kan adresseres. Nå vil nok personvernhensyn hindre at hver enkelt husstand får reklame basert på sin egen abonnentprofil, men det er ikke utenkelig å kunne rette reklame mot bydeler eller gater.

Hva med å tilby TV-reklame rettet kun mot gater hvor det bor stortingsrepresentanter?

Digital distribusjon betyr at reklamen blir mer direkte og i viss forstand mer aggressiv, ikke at den forsvinner.

Betal for reklamen

Betal-TV er heller ikke reklamefritt. Nå og da betaler du for at programmene ikke blir avbrutt av reklame, men det sendes vanligvis reklame mellom programmene. I tillegg er produktplassering i filmer og andre underholdningsprogram så vanlig at det burde være unødvendig å nevne det.

Når vi snakker om betal-TV blander vi ofte to forskjellige betalingsmodeller. Den ene baserer seg på at vi betaler for tilgang til kanalen, og de dyre kanalene har gjerne en reklamepolitikk som gir deg filmer uten reklameavbrudd.

Med den andre formen for betal-TV betaler du per program, pay-per-view. Her er det vanlig å vise programmene uten reklameavbrudd, men det er eksperimentert med modeller hvor graden av reklameavbrudd varierer med prisen du betaler. Den mest interessante varianten jeg har sett var en interaktiv tjeneste basert på at man bestilte et program til full pris, men etter programmet fikk man spørsmål om reklamen. Riktig svar ble premiert med et prisavslag.

Nå og da er det overraskende hva publikum er villig til å betale for. I et forsøk med fjernsyn over bredbånd kom det fram at abonnentene var villig til å betale for å se enkelte reklamefilmer. Hvem trenger produkter og tjenester når men har slike kunder?

Interaktiv reklame

Digital-TV er ikke nødvendigvis interaktivt, men når vi får denne muligheten åpner det for enda mer målrettet og aggressiv reklame. Den enkleste funksjonen er at annonsøren kan få en veldig nøyaktig tilbakemelding på hvor mange fjernsynsapparat som faktisk har vist et reklameinnslag. Antagelig ønsker annonsørene også å vite hvor mange ganger et reklameinslag er vist på hvert enkelt fjernsynsapparat.

Hovedpoenget med interaktiv reklame er selvsagt å få en respons fra forbrukere. Vil du vite mer om et produkt, trykk OK og annonsøren sender deg mer informasjon. Vil du bestille produktet det blir annonsert for, velg OK og fjernsynskvelden vil også bli avbrutt av bud som ringer på døren.

Frihet til å unngå reklame?

Et nytt og lovende produkt er digitale videospillere som kan spille av opptak samtidig som de spiller inn nytt materiale, og som raskt kan hoppe fram og tilbake i opptaket stedet for tidkrevende spoling. Antakelig er dette den viktigste kilden til myten om en reklamefri digital framtid.

Fra publikums side er det sikkert et sterkt ønske om å få bruke de nye digitale spillerne på samme måte som de gamle VHS-spillerne. For innholdsprodusenter og distributører er det et ønske om å få utnytte digitalteknologiens muligheter til å begrense gratis kopiering og kontrollere bruk av rettighetsbeskyttet innhold.

Jeg vil anta at vi vil få forbrukerutstyr som krever betaling for å hoppe over reklame. I minst en av de standardene som er under utvikling for digitale videospillere er det foreslått at å hoppe over reklame er en tjeneste som kan selges. Det er ikke mer avansert enn at du betaler et lite beløp når du trykker på knappen merket 'skip commercial'.

Det behøver ikke å bli dyrere enn å sende en melding på mobilen.

Jeg antar også at det vil dukke opp all verdens smarte løsninger for å omgå slike mekanismer. Det ville faktisk overraske om det ikke er noen som vil forsøke.

Til toppen