Alphatron dobler

Elektronikk-konsernet Alphatron Industrier økte omsetningen med nesten sytti prosent første halvår, samtidig som resultatet nesten doblet seg. Gode marginer på små produksjonsserier er hemmeligheten bak suksessen.

Elektronikk-konsernet Alphatron Industrier økte omsetningen med nesten sytti prosent første halvår, samtidig som resultatet nesten doblet seg. Gode marginer på små produksjonsserier er hemmeligheten bak suksessen.

Morselskapet til Alphatron, Amitech og Capinor - Alphatron Industrier ASA - leverte i dag et overskudd før skatt på 3,679 millioner kroner. Dette er en forbedring på 94 prosent fra i fjor, som er et pent resultat tatt i betraktning at omsetningen "bare" økte med 67 prosent til 56,539 millioner.

- Årsaken til at vi har klart å øke marginene samtidig med at vi har økt omsetningen må ses i sammenheng med at vi er en svært kapitalintensiv virksomhet. Det som koster penger i denne bransjen er maskinene, og vi har klart å utnytte dem bedre, sier styreformann Svein Simensen til digi, og forklarer at det nå går inntil tre skift på mange av selskapets produksjonsserier.

- Dette betyr også at vi har en høy grad av fleksibilitet i produksjonen, sier Simensen.

Alphatron Industrier meddelte også i dag at de har kjøpt opsjon på resten av aksjene i Gjøvik-bedriften Capinor, og konsernet eier nå 100 prosent i alle sine tre datterselskap. Utover dette fortsetter også selskapet sine planer om oppkjøp av bedrifter innenfor konsernets uttalte strategi. Dette dreier seg i første omgang om norske selskaper.

- Mesteparten av omsetningen vår genereres i Norge, og det er derfor naturlig å se etter kandidater her hjemme. Jeg utelukker likevel ikke Sverige som et alternativ, sier Simensen som også har gjort de nødvendige investeringer for å sikre den organiske veksten i konsernet.

De største enkeltinvesteringer i 1997 har vært en ny overflatebehandlingsmaskin (NOK 8 mill.) til Alphatron i Trondheim, i tillegg til en mindre overflatebehandlingsmaskin (NOK 2,5 mill) til Amitech på Røros. En etselinje og tilhørende nødvendige bygningsmessige utvidelser har i løpet av halvåret kommet på plass hos Capinor på Gjøvik (NOK 3 mill.).

Markedet reagerte ikke like overbevisende på Alphatron resultatene, og selskapets aksje falt umiddelbart 5-6 prosent når børsen åpnet i dag. Simensen virket noe overraskende over dette.

- Det er foreløpig omsatt et meget begrenset volum, men vi får se hvordan det går i tiden fremover, sier Simensen som er enig i at det trolig er tatt høyde noe av resultatveksten i den siste tids kursoppgang for selskapet.

(I skrivende stund kl 11:59 onsdag var det omsatt 572.000 aksjer og kursen lå på 1,66 ned 6,21 prosent. Totalt er det 135,58 millioner aksjer i selskapet.)

Halvårstall for Alphatron Industrier ASA. (tall i mill. NOK)

Alphatron 1. halvår 1997 1. halvår 1996
driftsinntekter 56,539 33,869
driftsresultat 2,991 2,599
res. før skatt 3,679 1,895
res. etter skatt 2,649 1,444
Til toppen