Alt er klappet og klart for VG-portalen

Schibsted vil trekke Akersgata med i samtalen mellom to av de tre SOL-eierne Telenor og Schibsted for å løse krisen med SOL. Nøkkelen til børskisten skal hete noe så enkelt som VG.

Schibsted vil trekke Akersgata med i samtalen mellom to av de tre SOL-eierne Telenor og Schibsted for å løse krisen med SOL. Nøkkelen til børskisten skal hete noe så enkelt som VG.

Bare så det er slått fast med en gang: Det kommer en VG-Portal - uansett hvordan SOLs videre skjebne vil se ut, til tross for at det ikke er bekreftet fra pålitelige kilder innen Schibsted-sfæren.

Hovedgrunnen er at Schibsteds hardeste konkurrent Dagbladet, har vært først ute av tabloidene med sin egen portal. Dessuten har Orkla-eide Dagbladet varslet en utskillelse av internettvirksomheten i et eget AS.

Dette vil imidlertid ikke VG stå å se på.

Dessuten er alle formelle hindringer borte: de to internettpartnerne Schibsted og Telenor har åpnet for mulighetene til å danne konkurrerende virksomheter siden avtalen med SOL-fusjonen fra januar 1997 nå er utløpt.

Les:


Schibsted åpner for "VG-portalen"

Ifølge Schibsted akter selskapet å slippe til flere aktører på samme område på nettet og ikke kjøre eksklusivt. Dette er en velkjent strategi hvor Schibsted akter å sitte på flere inntektsstrømmer og samtidig hindre konkurrenter å kapre for store markedsandeler.

Når de to partnerne nå vil kople ut svenske Telia i råkjøret for å få et internettselskap på børs, og samtidig varsler at de ser på alternativer til et pan-skandinavisk SOL-selskap, er VG det første de bør og må vurdere.

Riktignok finnes det ikke noe felles eierskap i tabloidavisen, men det kan fort rettes på ved at VG skiller ut sin internettvirksomhet. Akkurat slik som Sveriges største tabloid, Aftonbladet (eid med 49 prosent av Schibsted), har gjort.

At en slik utvikling parallelt vil skje i Norge synes opplagt - poenget er om mediehuset tør slippe en sterk teleaktør for langt inn i sine merkevare-juveler.

Aftonbladets nettutgave er høytrafikkert og har flere ganger blitt prisbelønnet. VGs nettutgave er den klart største innholdsaktøren på nett i Norge med 234.000 daglige lesere og 541.000 ukentlige lesere i fjerde kvartal av 1999 (Norsk Gallup Institutt, Forbruker & Media).

Men det er ikke bare en råsterk merkevare og over en halv million ukentlige lesere som gjør VG til et naturlig valg: avisen har gjennom multimedievirksomheten posisjonert seg på områder som isolert sett for enkelte kan virke noe "snåle".

VG har med sitt tabloide utgangspunkt bidratt til å starte CNN i Norge, en tjeneste som profilmessig ligger mye nærmere Schibsted-kollega Aftenposten. I tillegg er det dannet et joint venture for å starte en rekrutteringstjeneste med britiske Topjobs. Den retter seg mot ledere og spesialister innen ulike norske bransjer.

Dette ligger også langt fra VGs vanlige profil - den mer folkelige journalistikken som alle forbrukere kan ha et forhold til.

Men er det realistisk å velge VG Multimedia som aktør i eget aksjeselskap med en felles overbygning á la Pan-SOL?

Vil det ikke være mer naturlig for Schibsted og Telenor å bygge ut en allerede eksisterende portal der de har felles eierinteresser?

ABC Startsiden er en lenkeguide og en søketjeneste som er bygd opp av én mann og har oppnådd imponerende resultater i løpet av få år. Den tidligere NRK-journalisten Tom W. Ottmar kan vise til like høye ukentlige brukertall som VG (534.000 ukentlige og 230.000 daglige) i fjerde kvartal i fjor.

Dessuten er det en ren internettaktør med fullt fokus på brukervennlighet og et naturlig startsted for mange nettbrukere. I fjor kjøpte de to partnerne seg inn i tjenesten og gjorde Ottmar til en rik mann.

Men tjenesten inneholder ikke noe annet enn andres innhold. Det vil si at ABC Startsiden er helt avhengig av at andre lager godt innhold som kan benyttes. Schibsted er jo innholdsleverandøren fremfor noen i Norge, men trenger muligens mer enn et tomt skall å fylle opp.

Dessuten er merkevarekjennskapen begrenset til det norske markedet, og det vil koste flesk å bygge ut tjenesten. Det er naturligvis dumt å avskrive ABC helt som et alternativ, men VG synes faktisk mye mer opplagt.

VG er tross alt en kjent merkevare utover landegrensene og har en søster-publikasjon i Sverige ved navn Aftonbladet som allerede konkurrerer med SOL-tjenesten Passagen.se om å være størst.

Det vil antagelig være enklere å implementere auksjonstjenesten Bidlet i en VG-portal enn å fusjonere SOL og auksjonskonkurrenten Bid2Day i en egen auksjonstjeneste.

Det kan hende at bråket rundt børsnoteringen av SOL løser seg og opsjonene plasseres der de bør. Partene risikerer tross alt å kaste bort tre års opparbeidelse av en meget kostbar merkevare i Norden. Men uansett vil ikke et Pan-SOL fungere i særlig grad uten Telia så lenge svenskene er sterk involvert på eiersiden i Sverige og Finland - pluss en mindre del i Norge (10 prosent).

Den varslede rettsprosessen kan uansett bli lang og kostbar for både Schibsted og SOL.

Men før man eventuelt kommer så langt, vil VG-portalen garantert være på plass.

Det er ingenting som vil glede ulvene i Akergata mer enn å ta rotta på søster SOL som lenge har blitt sett på som en "bortskjemt unge" innenfor Schibsted-systemet. Lillebror SOL har fått økonomiske midler de andre Schibsted-søstrene (les: VG og Aftenposten) har siklet etter og gjerne skulle ha brukt på sine egne internettsatsinger.

Barna i Schibsted-familien er nemlig ikke spesielt kjent for å samarbeide mot felles mål.

Det hadde vært forfriskende om for eksempel VG klarte å gjøre et unntak på Internett og gikk i samtaler med både TV 2 og Aftenposten om et knallbra innhold i en egen nettmerkevare med helt nytt navn.

Men det er nok for mye å forlange at VGs lille verden skal kretse rundt noe annet enn Verdens Gang.

Dermed får vi VG-Portalen.

Til toppen