Alt for mange IP-telefoni-selskaper

66 aktører tilbyr nå bredbånds-telefoni i Norge, men mange vil bli kjøpt opp, spår teletilsyn-sjef Willy Jensen.

Alt for mange IP-telefoni-selskaper

66 aktører tilbyr nå bredbånds-telefoni i Norge, men mange vil bli kjøpt opp, spår teletilsyn-sjef Willy Jensen.

Antall tilbydere av bredbåndstelefoni har eksplodert det siste året, og vokst fra 36 til 66 aktører fra 1. halvår 2005 til første halvår 2006.

Det var post- og teledirektør Willy Jensen som i dag presenterte utviklingen i telemarkedet for første halvår 2006.

På spørsmål fra digi.no om hvorvidt det vil være rom for så mange tilbydere av bredbåndstelefoni i lille Norge, medgir Jensen at flere framover trolig vil bli kjøpt opp eller konsolidert.

- IP-telefoni er et cowboy-marked for blårussen, der mange starter med null kapital og senere blir kjøpt opp av større selskaper. Dette er likevel fullt legitimt, men jeg tror vi kan regne med å se en rekke oppkjøp framover, framholder Jensen.

digi.no har allerede omtalt avviklingen av sandefjordselskapet Nettringen angivelig på grunn av tekniske problemer og IPtele som ble etablert blant annet av Frode van der Laak i 2001.

I tillegg sliter mange nyetablerte IP-telefonileverandører med negativ egenkapital og blodrøde tall.

- IP-telefonileverandører behøver nødvendigvis ikke gå konkurs, men de vil neppe klare seg alene, mener Jensen.

Men bredbåndstelefoni vil helt klart vokse framover. PTs ferske tall viser at 281 000 husstander ved utgangen av juni har tatt i bruk bredbåndstelefoni. Dette tilsvarer 17 prosent av alle private fasttelefonkunder, mot 6 prosent samme periode i fjor.

28 prosent av alle husstander med bredbåndstilknytning har per 30. juni tatt i bruk bredbåndstelefoni.

Til toppen