Alt klart for 10 Gb/s Ethernet

24 leverandører har allerede demonstrert interoperabelt utstyr for IEEE 802.3ae, den nylig vedtatte standarden for 10 Gb/s Ethernet.

24 leverandører har allerede demonstrert interoperabelt utstyr for IEEE 802.3ae, den nylig vedtatte standarden for 10 Gb/s Ethernet.

IEEE 802.3ae definerer standarden for 10 Gb/s Ethernet over fiberoptiske forbindelser, og angir overganger til Ethernett-standarder med lavere hastigheter, fra 10 Mb/s til 1 Gb/s. IEEE vedtok standarden 13. juni og kunngjorde vedtaket offisielt tirsdag denne uken. Standarden har vært under arbeid siden tidlig i 1999.

10 Gb/s Ethernet er utelukkende definert for fiberoptiske forbindelser. Den tillater avstander på opptil 40 kilometer med single modus fiber, og 300 meter i multimodus. Den er utformet med tanke på videre bruk av eksisterende investeringer i infrastruktur. Det første gjennomslaget for teknologien ventes hos tilbydere, og store bedrifter som allerede har investert i fiberoptikk. Tilbydere kan bygge såkalte MAN ("metropolitan area nettverk") eller bystamnett, basert på 10 Gb/s Ethernet. Å holde seg til Ethernet-standarden tvers gjennom et bystamnett åpner for enklere og mer effektiv drift.

Utstyrsleverandørene er organisert i 10 Gigabit Ethernet Alliance, stiftet av 3Com, Cisco, Extreme Networks, Intel, Nortel, Sun og World Wide Packets. På messen Supercomm i Atlanta i begynnelsen av juni demonstrerte 24 leverandører, blant dem Agilent, Cisco, Hitachi, Infineon, Intel og Nortel, interoperabelt utstyr.

Til toppen