Alt Om Bill Gates heseblesende Asia-turne

Bill Gates har nylig vært i Malaysia og India der han ble tatt i mot som en keiser. Disse landene satser alt på å hevde seg i det globale tetsjiktet innen IT, og prøver å trekke til seg så mange Microsoft-investeringer som mulig. Det avtegner seg allerede et mønster der disse landene kan gi et avgjørende bidrag til Gates' svært langsiktige DotNet-strategi.

Bill Gates har nylig vært i Malaysia og India der han ble tatt i mot som en keiser. Disse landene satser alt på å hevde seg i det globale tetsjiktet innen IT, og prøver å trekke til seg så mange Microsoft-investeringer som mulig. Det avtegner seg allerede et mønster der disse landene kan gi et avgjørende bidrag til Gates' svært langsiktige DotNet-strategi.

Til toppen