Alt om telefusjonen

Onsdag 20. januar 1999 bekreftet ledelsen i Telenor og svenske Telia og de telepolitiske myndighetene i Sverige og Norge at de to teleselskapene ønsker å slå seg sammen. digi.no har fulgt saken fra starten og her finner du alle artiklene samlet på ett brett.

Onsdag 20. januar 1999 bekreftet ledelsen i Telenor og svenske Telia og de telepolitiske myndighetene i Sverige og Norge at de to teleselskapene ønsker å slå seg sammen. digi.no har fulgt saken fra starten og her finner du alle artiklene samlet på ett brett.

Telenor og Telia forsøkte seg allerede i 1998 på å komme til enighet om en fusjon. Planene ble imidlertid stoppet av den norske sentrumsregjeringen - med Senterpartiet i spissen - som følte seg overkjørt av Tormod Hermansens "enmannsshow".

Alle artiklene om den fallerte fusjonsplanen finner du ved å klikke på temavignetten "Telia/Telenor: Telefusjonen som gikk i vasken" i margen til høyre (eller nedenfor denne teksten).

Årets fusjonsforsøk - som så langt er velsignet av den samme sentrumsregjering, de svenske myndigheter og de fusjonerende selskapers styrer - er også behørig dekket i digi.no. En samling av samtlige artikler finner du til høyre under overskriften "Telenor/Telia-fusjonen 1999". Ved å bokmerke denne siden vil du fortløpende kunne følge utviklingen i saken.

Til toppen