Alt skal bli digitalt

Regjeringen varsler ny plattform basert på Altinn.

Alt skal bli digitalt
- Regjeringen ser store muligheter for å bruke digitale tjenester i langt større utstrekning og bedre enn i dag, sa statsminister Jens Stoltenberg. Bilde: Per Ervland

Papirmølla skal vekk. Regjeringen la onsdag fram en plan om såkalt fulldigitalisering av offentlig sektor kalt «På nett med innbyggerne».

I en forhåpentligvis ikke altfor fjern fremtid skal alt av skjemaer, rapporter, søknader og fakturaer som hovedregel gå elektronisk. Også saksbehandlingen skal gjennomføres digitalt.

- Vi innleder en ny epoke der den normale samhandlingen mellom folk og myndigheter ikke skal være på papir, men i digital form, varslet statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse.

- Hvis du ønsker papir eller gammeldags post må du aktivt be om det. Det er en speilvending av dagens situasjon, fortsatte Stoltenberg.

Ny digital postkasse

For å lykkes med prosjektet skal regjeringen modernisere forvaltningslovverket. Juridiske hindre mot et digitalt tjenestespekter skal lukes vekk.

Staten skal også etablere en egen digital postkasse, hvor både næringsliv og innbyggere skal motta digital post på en sikker måte. Mottakeren vil få varsel på sms eller epost når de får brev i denne tjenesten, som umiddelbart høres ut som en sterk konkurrent til Postens Digipost.

Den nye digital postkassa blir obligatorisk å bruke for næringslivet. Innbyggerne kan imidlertid reservere seg, dersom de ønsker å motta papirpost som i dag.

SKUFFET: De nye planene til regjeringen om digitalisering av offentlig sektor inneholder ingenting nytt, mener Friprogsenterets Christer Gundersen.
SKUFFET: De nye planene til regjeringen om digitalisering av offentlig sektor inneholder ingenting nytt, mener Friprogsenterets Christer Gundersen. Bilde: Friprogsenteret

Mer eID

Et viktig tredje punkt er etableringen av en felles elektronisk ID på et høyere sikkerhetsnivå, slik at man blant annet kan få tilgang til sensitive helseopplysninger. Dette er en gammel drøm som det har vært arbeidet med i årevis. Men nå legger regjeringen arbeidet med utvikling eID ut i en ny anbudskonkurranse.

- Dette innebærer at vi får satt i gang en full digitalisering av det offentlige Norge. Det innebærer at vi tar i bruk teknologi som har vært der en stund. Men som med tidligere teknologiske revolusjoner, så har det ikke vært tilgangen, men evnen til å ta det i bruk som har vært avgjørende. Nå skal vi ta det i bruk og gjøre Norge ledende. Dette vil gjøre forvaltningen tilgjengelig 24 timer i døgnet, mente Stoltenberg.

SUKSESS: Noen synes det er modig at vi tør snakke om Altinn, men det er en kjempesuksess, understreker IT-minister Rigmor Aasrud.
SUKSESS: Noen synes det er modig at vi tør snakke om Altinn, men det er en kjempesuksess, understreker IT-minister Rigmor Aasrud. Bilde: Per Ervland

Bygger på Altinn

Under pressekonferansen gikk det frem at regjeringen skal bygge det de omtaler som en «felles digital grunnmur». Denne skal bygges på Altinn-plattformen.

- Noen synes kanskje vi er modige som tør prate om Altinn noen uker etter det som skjedde. Men Altinn har vært en kjempesuksess. Det som skjedde skal vi ta på alvor og vi må sikre at slike ting ikke skjer fremover. Altinn er en viktig felles teknisk løsning for at vi skal få ting til å gå på tvers, sa fornyingsminister Aasrud.

Hakk i plata

Men verken statsminister Stoltenberg, eller fornyingsminister Rigmor Aasrud, som også presenterte planene på dagens pressekonferanse, kunne vise til noen nye digitale tjenester.

De tryllet heller ikke frem øremerkede midler, eller tidsfrister for når digitaliseringsprosjektet skulle stå klart. Det finnes ingen total oversikt over hva staten vil spare på dette prosjektet i kroner og øre.

- Her kommer de ikke med noe nytt. Nesten alt sammen, både fellestjenester, digital postkasse og dette med eID på et høyere nivå ble lagt fram allerede i 2007 i stortingsmelding 17, sier seniorrådgiver i Friprogsenteret, Christer Gundersen til digi.no.

Gundersen sier han er skuffet og sterkt betenkt over hva regjeringen i dag legger frem som nye planer.

- Hadde de i det minste lagt frem en sjekk på bordet, så hadde det vært noe annet, men de gjør ikke det en gang. Her er ingenting nytt, gjentar han.

Og selv om fornyingsminister Rigmor Aasrud nevnte at de nye digitale tjenestene skal gjøres tilgjengelig også for kommunene, så savner Gundersen et mer forpliktende samarbeid.

- Jeg er skuffet. De legger ikke fram noen nye konkrete prosjekter. Og Aasrud legger ingen forpliktende økonomiske rammer, sier seniorrådgiveren i Friprogsenteret.

Et stort unntak, mener han, er at planene er nå er forankret i hele regjeringen, og ikke bare i fornyingsdepartementet.

Bilde: Per Ervland

- Sovepute

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har lenge ivret for en digitalisering av offentlig sektor i Norge, blant annet ved å vise til svært gode erfaringer fra våre naboland, særlig Danmark, hvor de har kommet mye lenger.

Derfor er det ingen overraskelse at de nå gleder seg stort over regjeringens nye planer.

- Endelig får også Norge sin digitaliseringspolitikk og vi er glade for målsettingen om å fulldigitalisere offentlig sektor, sier generalsekretær Per Morten Hoff i en pressemelding.

Hoff deler imidlertid Gundersens bekymring om at tidsfristene mangler.

IKT-Norge mener at det må settes konkrete tidsbasert mål for når det såkalte digitale førstevalget blir en realitet for innbyggerne.

- Hvis ikke blir dette for en sovepute, sier bransjeorganisasjonen.

Statsminister Jens Stoltenberg og IT-statsråd Rigmor Aasrud presenterte planene på en pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg onsdag.
Statsminister Jens Stoltenberg og IT-statsråd Rigmor Aasrud presenterte planene på en pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg onsdag. Bilde: Per Ervland

    Les også:

Les mer om: