Alt vokser i iGroup

Omsetningen i tredje kvartal økte med 148 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men samtidig vokser underskuddet. - Alt går etter planen, sier styreformann Rolv E. Heggenhougen.

Omsetningen i tredje kvartal økte med 148 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men samtidig vokser underskuddet. - Alt går etter planen, sier styreformann Rolv E. Heggenhougen.

- Selskapets resultater preges fortsatt av at flere virksomheter er i etableringsfasen med relativt betydelige krav til ressursbruk. Dette er i tråd med strategien, sier Rolv E. Heggenhougen til digitoday.no.

Et av Oslo Børs' mest profilerte internettselskaper hadde en omsetning på 56 millioner kroner i tredje kvartal og 156 millioner for de ni første månedene. Proforma-tall for de ni første månedene i 1999 viste en omsetning på 108 millioner etter at iGroup no. AS har gjort flere oppkjøp i 2000. Resultat før skatt viser et underskudd på 5.6 millioner mot et marginalt overskudd i fjor. For de ni første månedene er akkumulert underskudd på 19.1 millioner.

I en pressemelding fra selskapet heter det at resultatene preges fortsatt av at det er flere virksomheter i gruppen som er i oppbyggings-fasen og derigjennom genererer begrenset med inntekter. Det fokuseres for tiden på tiltak som kan bidra til å fremskynde/øke inntektene fra disse virksomhetene samt på tiltak som er med på å optimalisere kostnadsstrukturen i selskapet.

Kontantstrømmen var negativ med minus 12 millioner kroner i tredje kvartal og kontantbeholdningen var på 30 millioner kroner ved utløpet av perioden. Egenkapitalen er på solide 64 prosent.

Til toppen