Alternativ norsk 3G-nett klar for test

Nettet som skal gi mobilt bredbånd også utenfor byene kommer ett skritt nærmere lansering.

Nettet som skal gi mobilt bredbånd også utenfor byene kommer ett skritt nærmere lansering.

Nordisk Mobiltelefoni er selskapet som bygger ut et alternativt 3G mobilnett. Mens Telenor og Netcom har fokusert på å bygge ut de mest tettbygde områdene, vil Nordisk Mobiltelefon satse på dekning i skog og mark, i bygder og grisgrendte strøk.

Telenor åpnet sitt nett i november 2004, og Netcom hadde en delvis åpning kun for bærbare PC-er med innstikkskort i mars. Full åpning for skal skje i september.

Nå melder Nordisk Mobiltelefon at de snart er klare til å slippe til de første pilottesterne i sitt nett.

– Vi begynner i september, sier Magnus Johansson, sjef for forretningsutvikling i selskapet.

Talsmann for selskapet Jan Freese forteller at det nå er oppført 50 basestasjoner i Norge.

Den første tjenesten som skal testes er datatrafikk, så skal tale komme etter.

Nordisk Mobiltelefon har overtatt frekvensene som ble brukt av første generasjons mobilnett, NMT 450, i Norge og Sverige. De har for tiden også inne en klage på at de ikke fikk lisensen i Finland.

Selskapet bruker amerikansk CDMA2000-teknologi. Denne teknologien skal gi langt bedre rekkevidde enn den WCDMA-teknologien Telenor og Netcom benytter.

Ettersom selskapets teknologi er helt ny i Norge møter selskapet en del svært tøffe utfordringer. De må bygge opp full dekning i Norge, for at brukerne deres ikke skal oppleve at de må ha to mobiltelefoner for å få full dekning. Foreløpig kan telefonene deres nemlig ikke benytte GSM-nett der de ikke har dekning. Dette betyr at de heller ikke kan benyttes i utlandet, med noen få unntak.

Telenor og Netcom kan derimot tilby sine kunder dekning med GSM, GPRS eller EDGE, der de ikke har 3G-dekning.

Videre er det et spørsmål hvor stort markedet for mobilt bredbånd er ute i grisgrendte strøk. Selskapets første telefon er en røff modell beregnet på folk som ferdes mye ute i skogen, oppgir selskapet. Da spørs det om folk som ferdes mye ute ser på mobilt bredbånd i felten som viktig nok til å bestemme valg av mobilteknologi.

Det er ikke helt klart når kommersielt salg kan komme i gang, men selskapets egendesignede telefon skal være klar en gang mellom slutten av første kvartal og sommeren neste år.

    Les også:

Til toppen