Altfor mange kjører sine egne IT-systemer

Internett løfter prisen og kravene til IT-systemer over hva de fleste norske bedrifter og offentlige enheter kan klare, mener Oracle Norges nye sjef, Hans Olav Hamran.

Hans Olav Hamran overtok nylig sjefsstolen hos Oracle Norge. Han har en bekymringsfull spådom for den norske IT-bransjen og bruken av IT i Norge.

- Første fase av Internett startet ut som jakten på nye muligheter. Nå er denne teknologien blitt et verktøy for sparing og effektivisering, mener Hamran. Heldigvis er vi i Norge mer åpen for outsourcing og samdrift enn det vi ser hos våre naboland, mener han.

- Internett startet ut som en ny mulighet. Nå er Internett blitt et verktøy for å spare penger og effektivisere. Dette er en større utfordring for IT-brukerne i Norge enn i andre land, mener Hamran.

Oracle-sjefen, som overtok jobben til Stein Surlien rett før påske, mener at dette er fordi investeringsterskelen for å utnytte mulighetene Internett gir er ganske høy. Men konkurrentene presser på og det samme gjør økomomisjefen for at eksisterende IT-systemer skal kobles til Internett.

Systemene til offentlig sektor og bedrifter skal både kobles opp mot kunder/publikum gjennom Internett-sider, økonomi og lagersystemene til leverandører og myndigheter. Bare på denne måten vil du virkelig kunne ta ut gevinster på IT-investeringene du har gjort.

Internett tilføyer dessuten et nytt krav: Interne IT-systemer kan godt være nede noen timer, men når du har koblet opp kunder og leverandører, øker kravene til oppetid. Internett åpner dessuten helt nye muligheter for effektivisering.

- Men svært mange norske bedrifter og offentlige etater er for små til å ta på seg den kostbare integreringsjobben og skape løsninger med høy oppetid. Svaret er derfor outsourcing, poengterer Hamran overfor digi.no.

Oracle-sjefen mener også at de store bedriftene og deres løsninger presser på. De mindre men tallrike norske bedriftene ser hva deres utenlandske konkurrenter skaffer seg og ønsker samme funksjonalitet. Men alene har de ikke råd.

- Vi tror 80 prosent av alle norske bedrifter og etater vil se på outsourcing og sammenslåinger de neste årene. Dessverre vil politikk styre mye, mener Hamran. Vi ser en bølge av store bedrifter som nå begynner å ta ut gevinstene Internett kan gi, sier Hamran som imidlertid ikke vil nevne spesifikke selskapsnavn.

Han gir et eksempel: Det er ikke noe problem å skalére opp et serversystem som vil kunne gi hele offentlig sektor et felles e-postsystem. Men departementer, kommuner og andre vil ikke gi fra seg sine IT-budsjetter og systemer, selv om dette trolig hadde vært lønnsomt, ikke minst på grunn av driftskostnadene.

digi.no har nylig omtalt et annet eksempel på hvordan maktkamp og ønske om lokal styring stopper ellers fornuftige effektiviseringsplaner: Helsedepartementet har ikke pålagt hver helseregion verken å sentralisere innkjøp eller drift av alle sine nye IT-systemer.

    Les også:

Til toppen