Altibox doblet trafikken

Kundene flokker særlig til én nettjeneste.

Altibox doblet trafikken
Utenlandske strømmetjenester som Netflix og HBO kan bli nødt til å levere en viss mengde norsk innhold hvis de skal operere i Norge. Bilde: Harald Brombach

Altibox melder i dag at kundenes datatrafikk i snitt har doblet seg fra august 2013 til 2014.

Styreleder i Altibox, Toril Nag, forteller til digi.no at dette er en rekordstor økning.

– Veksten har ligget på mellom 30 og 40 prosent i året de siste årene, sier Nag.

Ifølge Nag er det trafikken i stamnettet til Altibox som har blitt målt og fordelt på alle kundene. Totalt har trafikken i stamnettet vokst med over 120 prosent det siste året, noe som også tyder på brukbar vekst i antallet kunder.

Netflix

Ifølge Nag skyldes mer enn 50 prosent av veksten økt bruk av amerikanske strømmetjenester, med Netflix i spissen. Våren 2013 fikk Netflix utplassert servere i kjernenettet til Altibox, noe som bidrar til høyere kvalitet og stabilitet under avspillingene.

Toril Nag, styreleder i Altibox, forteller om kraftig trafikkvekst i selskapets stamnett og videre satsning på økte hastigheter til bredbåndskundene.
Toril Nag, styreleder i Altibox, forteller om kraftig trafikkvekst i selskapets stamnett og videre satsning på økte hastigheter til bredbåndskundene. Bilde: Lyse

En annen viktig bidragsyter til trafikkveksten er ifølge Nag den økte mengden av nettilkoblede enheter i hver husstand, hvor kanskje flere brukes til strømming av video på samme tid.

– Gjennom dialogen med kundene våre vet vi at en gjennomsnittlig Altibox-husholdning i tillegg til å strømme flittig, har et titalls enheter som er pålogget nettet til enhver tid, forteller Nag.

Hun mener dessuten at alle enhetene bidrar til at kundene stadig oftere bruker nettet.

Stopper ikke

Nag tror ikke at veksten vil avta med det første.

– Vi ser et enormt potensial for vekst gjennom bedre kvalitet på videoinnholdet, forteller hun.

I alle fall Netflix og YouTube har allerede begynt å tilby innhold med 4K-oppløsning, altså med fire ganger så mange piksler som «Full HD». Foreløpig er det kanskje ikke så mange som har skjermer som kan vise dette med full oppløsning, men med fallende priser og mer innhold i slike formater, kan dette raskt endre seg.

Les også: Lover gigabit-linje til alle kunder

Nag mener at det også antallet internett-tilknyttede enheter i hjemmene vil fortsette å vokse. Selv er hun med i en pilotprosjekt for smarthus-løsninger hvor hun hjemme hos seg selv har mer enn 50 enheter som kommuniserer med nettet.

Nag sier at det ikke er slik at hver av disse enhetene generer så mye trafikk. Men de vil likevel bidra til ytterligere en økning i trafikken.

Ny infrastruktur

Altibox tilbyr fiberbasert bredbånd i blant annet Norge gjennom en rekke partere. Til sammen har selskapet omtrent 350 000 kunder. Ifølge Nag er det økende etterspørsel etter mer fart blant kundene.

– Selv om Altibox økte hastighetene hos kundene i sommer, har kundegruppen som har valgt høyere hastigheter enn 50/50 megabit per sekund økt med 30 prosent hittil i år, sier hun.

– Også mange eldre som bor i borettslag og som tidligere har brukt lavere hastigheter, er blant dem som nå ønsker å oppgradere.

Altibox har i løpet av det inneværende året testet en ny nettverksplattform hos utvalgte kunder. Ifølge selskapet er denne plattformen en forutsetning for å kunne tilby alle kundene det selskapet kaller for høyhastighetsbredbånd. Med dette mener selskapet hastigheter på 1 gigabit per sekund i hver retning. Dette skal kunne tilbys til samtlige kunder innen 2016.

Ifølge selskapet kan mer enn 25 prosent av kundene allerede få slike hastigheter. Høyeste er andelen i Rogaland, med over 70 prosent.