Altinn er ikke sikkert nok til å sende sensitive opplysninger, sier KS

Legeforeningen har varslet i to år, og nå går kommunene tilbake til papirbrev fremfor å bruke Altinn til å sende sensitive opplysninger mellom virksomheter.

Altinn er ikke sikkert nok til å sende sensitive opplysninger, sier KS
Daglig leder og styreleder kan se all post som kommer inn til bedriften. Ikke sikkert nok, mener Legeforeningen og KS. Skjermbilde: Altinn

Sender du brev til en virksomhet via Altinn, har alle med rollen post/arkiv  i virksomheten tilgang til brevet.