– Altinn-koden bør være fri

DEBATT: Utviklingsplattformen for Altinn eies ikke av staten, skriver Christer Gundersen.

– Altinn-koden bør være fri
Debatten har gått mellom Altinn og Friprog-senteret etter at digi.no forrige fredag kunne avdekke at Accenture fritt kan selge komponenter i løsningen de har utviklet for staten. Bilde:

DEBATT: Altinns informasjonsansvarlig, Jørgen Ferkingstad, skriver i sitt tilsvar til min kronikk om Altinn at jeg fremsetter uriktige påstander. Når jeg leser hans tilsvar blir jeg litt usikker på om vi snakker om de samme tingene, derfor gjør jeg nå et forsøk på å presisere problemstillingen.

Jeg vil begynne med å understreke at Altinn etter min vurdering har bidratt sterkt med å effektivisere innrapporteringen fra næringslivet, og at løsningen i så måte er et godt eksempel på et offentlig IKT-prosjekt.

I Ferkingstads tilsvar skriver han om «kildekode som er utviklet i Altinn-prosjektet» og «hyllevare»-komponenter som løsningen bygger på. Denne «hyllevaren» er, slik jeg forstår Ferkingstads beskrivelse av begrepet, det samme som jeg kaller for «Utviklingsplattform».

Christer Gundersen er Seniorrådgiver offentlig sektor i Friprogsenteret.
Christer Gundersen er Seniorrådgiver offentlig sektor i Friprogsenteret.

Tittelen på Ferkingstads tilsvar «Staten eier Altinn-plattformen » er derfor feil, fordi selve plattformen eller «hyllevaren»-komponentene i Altinn-prosjektet eies av leverandørene. Unntakene er de komponentene som er fri programvare.

Det jeg er kritisk til er at utviklingsplattformen på en så viktig felleskomponent som Altinn kan eies av leverandører og at det offentlige ikke kan endre plattformen som man ønsker. Ferkingstad skriver: «Staten eier all kildekode som er utviklet i Altinn-prosjektet.» Når jeg leser dette blir jeg plutselig litt usikker på om Ferkingstad har lest hele min kronikk. Dette ganske enkelt fordi dette så godt som er et sitat fra min kronikk hvor jeg sier: «Selve løsningen som er utviklet med offentlige midler er riktig nok eiet av Brønnøysundregistrene.» Her er med andre ord Ferkingstad og jeg helt enig.

Når det gjelder videresalg av Altinn så er jeg kritisk til at Accenture, som vinner av anbudet, er den eneste i kontraktsperioden som får god tilgang til koden. Jeg ser argumentet knyttet til økt markedsutbredelse, men det er ingenting som hindrer prosjekteier i å dele kildekoden og muligheten med alle leverandører som ønsker å gjenbruke koden. Det vil være det beste for kvaliteten på koden og utbredelse.

At flere leverandører har erfaring med plattformen vil også gjøre neste anbudsrunde mer rettferdig fordi flere har hatt mulighet til å sette seg inn i løsningen. Dette er kildekode som faktisk er utviklet med offentlige midler, noe som i seg selv burde være grunn god nok til å frigi kildekoden.

Jeg vil til slutt utfordre Ferkingstad på et punkt og det er bruken av begrepet «hyllevare». Jeg er usikker på om man kan bruke begrepet «hyllevaren» når man samtidig har brukt 400 millioner kroner til å utvikle løsninger på toppen av denne «hyllevaren»?

Artikkelforfatteren er Seniorrådgiver offentlig sektor i Friprogsenteret.

    Les også:

Les mer om: