– Altinn trenger ikke løse alt

Geir Anders Gløtvold i More svarer Altinns kommunikasjonsrådgiver.

– Altinn trenger ikke løse alt
Erik Fossum, direktør i Brønnøysundsregistrene som driver Altinn, blir utfordret av Geir Anders Gløtvold i More Software Solutions. Bilde: Marius Jørgenrud

I midten av september gikk Geir Anders Gløtvold i digi.no med debattinnlegget «– Altinn bremser offentlig sektor» noe som fikk Altinns kommunikasjonsrådgiver Jørgen Ferkingstad til å svare med innlegget «Bremsekloss eller lokomotiv?» Nå fortsetter debatten.

DEBATT: Det er vanskelig å la svaret fra kommunikasjonsrådgiveren i Altinn forbigås helt i stillhet. Vi er begge samfunnsengasjerte borgere som ønsker en samhandlende og velfungerende offentlig sektor.

Mange av innspillene var gode og velbegrunnede og ja, Altinn har pløyd mark i digitaliseringen av offentlig sektor. Jeg er helt enig i at løsningen har en god historie. Dialogen mellom det offentlige og næringslivet har blitt atskillig forenklet, men det vil alltid være rom for forbedringer. Selvfølgelig støtter jeg Altinn som løsning, da dette også er forretningsgrunnlaget for More. Det er fremtiden jeg fokuserer på, ikke historien.

Når det gjelder beskrivelsene om min egentlige agenda, svartmaling og faktafeil må jeg først si at mine intensjoner over hodet ikke har vært å skape usikkerhet omkring plattformen.

Det jeg tydeligvis ikke har lyktes med, men forsøkt å gjøre, er å gi allmennheten et innblikk i noen av utfordringene vi står overfor. Med vi mener jeg ikke Brønnøysundregistrene, Altinn sentralforvaltning eller More, men hele samfunnet som står foran store og nødvendige løft for ytterligere digitalisering av offentlig sektor, derav referansene til digitaliseringsprogrammet.

Jeg forsøkte å problematisere at digitaliseringen av landet bremses og at vi har stoppet litt opp den siste tiden. Det tar rett og slett for lang tid å få gjennomført prosjektene. Sett fra mitt ståsted dreier ikke dette seg utelukkende om manglende ressurser men også om løsningene som brukes til nettopp tjenesteutviklingen.

Når alle tjenestene skal utvikles i Altinns løsning er det naturlig at dette blir en flaskehals som byr på utfordringer. Sikkerhet må gå foran alt i slike løsninger – det er en selvfølge for oss som har håndtering av sensitive personopplysninger som levebrød – men vi må ikke miste momentet for utviklingen av nye innovative digitale tjenester.

Din sjef, Erik Fossum, sa på Altinn-dagen 2012 at dere nå er 39 samarbeidende offentlige etater. Det vil med andre ord si at det fortsatt står om lag 200 statlige etater og venter.

I Oslo Economics sin rapport til FAD («Konsekvensutredning: Digitalisering av skjemaer i staten») fremkommer det at Altinn i dag har kapasitet til å ta opp 12 nye tjenesteeiere i året. Hvordan skal vi da få opp de 200 neste og eventuelt 429 kommuner i Altinn i løpet av overskuelig fremtid?

I den samme rapporten står det at «Altinn og marked-alternativet» (det vil si at man bruker programvare som er tilgjengelig på markedet for å komplementere Altinn) fortsatt kommer marginalt bedre ut samfunnsøkonomisk (64 millioner nåverdi av samlet netto nytte) enn «Alt i Altinn-alternativet» om man klarer å digitalisere alle tjenester i løpet av to år.

Gevinstene reduseres betraktelig om dette økes til et tre eller fire års perspektiv – ca 400 millioner kroner reduksjon per år. Det er her jeg mener at man trenger flere ben å stå på for å få opp produksjonen og utvikle tjenestene.

Om det ikke skulle være kommunisert før har vi lyst til å ta del i dette arbeidet. Selvfølgelig skal tjenestene implementeres i Altinn, men jeg er av den oppfatningen at vi trenger flere løsninger å utvikle tjenestene i slik at tjenesteeierne kan velge den løsningen som passer best for deres behov og at vi kan få gjennomført flere prosjekter i parallell.

Jeg er oppriktig glad for at Altinn klargjøres for at eksterne leverandører (som More) kan levere tjenester i november med bruk av autorisering og meldingsboks. Dette har vi jobbet for i mange år, og endelig ser det ut til å løsne. Jeg legger da til grunn at pålegget om at statlige virksomheter skal bruke Altinns løsning for utvikling av digitale tjenester blir trukket tilbake.

Videre vil det være naturlig med et møte med leverandørene av tjenesteutviklingsløsninger, Brønnøysundregistrene og departementene slik at vi kan komme til enighet om hvordan vi sammen kan løse utfordringene best mulig. Vi har mange gode ideer og løsninger for å komme raskere til målet. Vi er klare for å tråkke gasspedalen helt inn og komme i gang med å realisere digitaliseringsprogrammet i fellesskap.

    Les også:

Les mer om: