Alvorlig for Oracle

Ikke så enkelt som at programvare går bra mens maskinvare går dårlig, viser dagens tall.

Et symbolsk spørsmål: Opplever Oracle vår eller høst?
Et symbolsk spørsmål: Opplever Oracle vår eller høst? (Bilde: Peter Kaminski, Wikimedia Commons)

Ikke så enkelt som at programvare går bra mens maskinvare går dårlig, viser dagens tall.

I går kveld publiserte Oracle sine tall for regnskapsårets tredje kvartal, som ble avsluttet 29. februar.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 3 prosent til 9,04 milliarder dollar. Driftsresultatet økte med 11 prosent til 3,31 milliarder dollar. Nettoresultatet økte med 18 prosent til 2,50 milliarder dollar.

Oracle har tre inntektskilder: programvare, maskinvare og tjenester. Programvareinntektene øker med 8 prosent til 6,43 milliarder dollar, mens maskinvareinntektene faller med 11 prosent til 1,47 milliarder dollar og tjenesteinntektene står stille på 1,41 milliarder dollar.

En annen måte å se dette på er følgende: For et år siden sto programvare for 68 prosent av Oracles omsetning. Nå er andelen økt til 71 prosent.

Dette skjer samtidig som veksten innen nysalg av programvarelisenser er kraftig redusert. I tredje kvartal er vekstraten for nye lisenser innen database og mellomvare 9 prosent, mot 27 prosent for et år siden, og mot 23 prosent for hele regnskapsåret 2010–2011.

Innen applikasjoner må fallet karakteriseres som dramatisk: Vekstraten i tredje kvartal er redusert fra 34 prosent i fjor til 3 prosent i år, mot et snitt i forrige regnskapsår på 23 prosent.

Redusert vekst i nysalg undergraver framtidige inntekter fra lisensoppdateringer og support, som er de største inntektspostene i Oracles regnskap.

Av de store utgiftspostene er det salg og markedsføring som øker mest, med 5 prosent til 1,70 milliarder dollar. Forskning og utvikling henger etter: Økningen er 2 prosent, til 1,15 milliarder dollar.

Ser man på de siste ni månedene, har de samlede driftsutgiftene stått stille på 17,1 milliarder dollar. Samtidig har Oracle økt satsingen på salg og markedsføring med 12 prosent til 5,03 milliarder dollar, mens satsingen på forskning og utvikling er redusert med 2 prosent til 3,30 milliarder dollar.

Børsen reagerte positivt på tallene, fordi de var omtrent som forventet og fordi også prognosene bekreftet analytikernes antakelser for inneværende kvartal: Oracle-aksjen la på seg 0,34 dollar til 30,10 dollar da regnskapet ble kjent.

Som gjennomgangen ovenfor viser, bekrefter regnskapet bange anelser som analytikere ga uttrykk for i forkant av tallframleggelsen. Se for eksempel Analysts worry that something's amiss at Oracle (Reuters, 16. mars) og Oracle Losing Ground as More Businesses Look to the Cloud (Bloomberg, 19. mars amerikansk tid).

De langsiktige trendene er at Oracles maskinvare går dårlig, og at programvaremarkedet gjennomgår en endring fra lisenssalg til abonnement som Oracle ser ut til å mestre i mindre grad enn andre, blant dem erkerivalen innen forretningsapplikasjoner, SAP. Flere toneangivende aktører har nylig byttet ut Oracle-applikasjoner med nettskybaserte Salesforce.com, blant dem Bayer, Zynga og HP.

Grafen nedenfor viser Oracles aksjekurs (ORCL) sammenliknet med programvareindeksen til Standard & Poor (S5SYSF:IND) det siste året.

Oracles aksjekurs sammenliknet med S&P programvareindeks de siste tolv månedene.
Oracles aksjekurs sammenliknet med S&P programvareindeks de siste tolv månedene. Bilde: http://www.bloomberg.com/quote/S5SYSF:IND

Det billigste poenget er at Oracle-aksjen har falt med 4,5 prosent mens gjennomsnittet av amerikanske børsnoterte programvareleverandører har økt med 13,9 prosent. Et mer illevarslende poeng er at siden Oracle raste 21. desember etter et dårlig kvartal (se artikkelen Illevarslende fra Oracle) har avstanden opp til indeksen faktisk økt.

Til toppen