Alvorlig sårbarhet i Adobe Photoshop

Eksempelkode på hvordan man kan utnytte en til nå ukjent sårbarhet er blitt publisert på nettet. Sårbarheten gjør det mulig for angripere å kjøre vilkårlig kode og å oppnå kontroll over det sårbare systemet.

Ifølge sikkerhetsselskapet Secunia skyldes sårbarheten en feil å håndteringen av bitmap-filer som .BMP, .DIB og .RLE. Dette kan utnyttes til å forårsake en stakkbasert overflytsfeil i en buffer ved hjelp av en spesielt utformet bitmap-fil.

Sårbarheten skal finnes i både Photoshop CS2 og CS3, men også andre versjoner kan være berørt.

Mer informasjon finnes her.

Les mer om:
;