Alvorlig Unix-utfordrer fra 2006

Gartner mener Windows Datacenter 2003 vil være en alvorlig utfordrer til store Unix-systemer fra 2006.

Gartner mener Windows Datacenter 2003 vil være en alvorlig utfordrer til store Unix-systemer fra 2006.

Analyseselskapet Gartner har publisert en gjennomgang av egenskapene, fordelene og ulempene ved Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, og trukket noen foreløpige konklusjoner om hvordan denne svært omfattende forbedringen i forhold til Datacenter 2000 vil innvirke på markedet, det vil si i forhold til store Unix- eller Linux-baserte systemer.

Datacenter 2003 er beregnet på forretningskritiske anvendelser innen forretningssystemer (ERP), transaksjonsprosessering, serverkonsolidering og liknende. Det kan drive maskiner med opptil 64 prosessorer (symmetrisk flerprosessering), klynge opptil åtte noder, og også settes opp som NUMA-system (Non-Uniform Memory Architecture). Minimum konfigurasjon er én node med fire prosessorer, enten 32 biters x86-prosessorer, eller 64 biters Itanium prosessorer. Flerprosessering og klynger kan kombineres. Hver node kan håndtere opptil 64 GB minne. Prisen for en åtte prosessors node med maskinvare og operativsystem, kan ventes å variere mellom 150.000 og 250.000 dollar, avhengig av leverandør og øvrige leveranser, skriver Gartner.

Systemet selges kun gjennom serverleverandører, for tiden Fujitsu Siemens, Hewlett-Packard, IBM, NEC og Unisys. Salgsbetingelsene omfatter et krav til sertifisering av programvare. Det innebærer at alle applikasjoner som skal kjøres på systemet, må testes og sertifiseres før kunden får bruke dem. Dette krever gjerne et par uker. Unntaket er oppgraderinger av enkel programvare som drivere, antivirus og sikkerhetskopiering, på betingelse av at disse tidligere er sertifisert.

Gartner mener Datacenter 2003 er en vesentlig forbedring i forhold til Datacenter 2000, og skriver at Datacenter 2003 gir Microsoft gode argumenter innen skalerbarhet, ytelse og kostnader til å utfordre etablerte Unix-systemer fra HP, IBM og Sun. De første TPC-C-tallene har for eksempel vært svært gunstige, både for ren ytelse og for forholdet mellom ytelse og pris. En HP Superdome med 64 Itanium 2-prosessorer, Oracle database og Windows Datacenter 2003 var den første maskinen som noterte flere enn en million transaksjoner per minutt i en TPC-C-test kunngjort i november 2003 (se artikkelen HP/Oracle passerte en million transaksjoner per minutt).

Likevel mener Gartner at Datacenter 2003 ikke vil ta vesentlige markedsandeler fra Risc-baserte Unix-systemer før i 2006 eller 2007. Årsaken er dels at det vil ta ennå litt tid før maskinvaren blir godt nok tilpasset operativsystemet, dels midlertidig mangel på applikasjoner for 64 biters Windows, skepsis overfor Microsoft og sikkerhet, og mangel på gode driftsverktøy. På den andre siden er det ingen tvil fra Gartners side om at disse problemene vil bli løst, og kunder som bruker Datacenter 2000 i dag, anbefales å starte planleggingen av en overgang til versjon 2003 umiddelbart.

Når det gjelder overgang fra Unix til Windows Datacenter 2003, skiller Gartner mellom overføring av for eksempel en Oracle database og en egenutviklet applikasjon. Når det gjelder databasen, kan det være penger å spare. Når det gjelder applikasjonen må man ta hensyn til kostnader knyttet til intern kompetanse, og den praktiske gevinsten kan fort vise seg å være negativ. Gartner peker også på at Unix-leverandørene, også Sun, er i ferd med å utarbeide Linux-baserte løsninger som også framstår som kostnadseffektive alternativ til Windows.

Med disse forbeholdene står hovedkonklusjonen fast: Datacenter 2003 "betraktes som katalysatoren for å drive Windows inn i datasentralene."

Til toppen